Informacija apie tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete

Nuo 2017 m. sausio 1 d. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos skaičiuojamos nuo tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis. Šios įmokos skaičiuojamos tik pensijų socialiniam draudimui, t.y. 26,3 proc. (28,3 proc., jeigu, moka papildomas pensijų įmokas savo lėšomis). Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos. Įmokų kodas 252. 

 

Tantjemų apskaičiavimas pateikiamas 13-SD13-SDSodrai teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos bei jiems priskaičiuotas Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešime. 

Atnaujinimo data: 2017-01-13