Apklausa.png

Apklausa apie „Išmaniosios Sodros“ paslaugos teikimą

Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus apie išmaniosios „Sodros“ paslaugas.

Išmaniosios „Sodros“ paslaugos – tai informacijos teikimas apdraustiesiems, išmokų gavėjams ir draudėjams apie asmens gyvenimo, draudėjų veiklos bei teisės aktų pasikeitimo įvykius ir reikalingus atlikti veiksmus. Išmaniosios „Sodros“ paslaugų naudotojai dabar gali saugiai:

  • pasirinkti vieną ar kelis informavimo kanalus;
  • būti informuoti apie aktualius gyvenimo, veiklos įvykius ar teisės aktų pokyčius ir reikalingus atlikti veiksmus;
  • naršyti vieningoje žinių bazėje;
  • inicijuoti pokalbius internetu;
  • teikti paklausimus ir gauti atsakymus;
  • peržiūrėti savo ankstesnius paklausimus ir atsakymus į juos;
  • būti atpažinti pagal savo balsą ir telefonu gauti asmeninę informaciją.
  • Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai yra konfidencialūs.

 

Išmaniosios Sodros paslaugos buvo sukurtos įgyvendinant Projektą, finansuotą pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projektą įgyvendino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su UAB „Affecto Lietuva“, UAB „Atea“, UAB „Blue Bridge“ UAB „Elsis Pro“, UAB „Ernst &Young“, UAB „Etnomedijos intercentras“, UAB „Investicijų partneris“, UAB „Pricewaterhouse Coopers“, UAB „Projektų vadybos institutas“.

Įveskite duomenis

1
Kita
2
Kita
3
Kita
4
Kita
5
Kita
6
Kita
7
Kita
8
Kita
9
Kita
* - pažymėti laukai yra privalomi