Dirbu-savarankiskai.png

Esu INDIVIDUALIOS ĮMONĖS savininkas (nuo 2018-01-01)

Kodėl individualios įmonės savininkas turi mokėti „Sodrai“?
 • Jei esate įregistravę individualią įmonę, juridinių asmenų registre, Jūs kaip draudėjas įregistruojamas mokesčių mokėtojų registre. Valstybinė mokesčių inspekcija duomenis perduoda „Sodrai“.
 • Kaip individualios įmonės savininkas Jūs įstatymų nustatyta tvarka privalomai draudžiami:

 1. pensijų,
 2. ligos,
 3. motinystės,
 4. nedarbo socialiniu draudimu,
 5. privalomuoju sveikatos draudimu.

 

 • Nuo 2017 metų individualios įmonės savininkas įgyja galimybę gauti pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo draudimo išmokas. 
Suskleisti
Kokią informaciją individualios įmonės savininkas turi pateikti „Sodrai“?

Pranešimų teikimas kas mėnesį:

 

Individuali įmonė, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos „Sodrai“ turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai individualios įmonės savininkas per kalendorinį mėnesį išsiima iš individualios įmonės asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais.

 

 Pavyzdžiui už 2018 m. sausio mėnesio sumokėtas įmokas, pranešimas teikiamas iki 2018 m. vasario 15 d.

 


 

Pranešimų teikimas kartą metuose:

 

Pasibaigus kalendoriniams metams SAV pranešimą reikia pateikti jeigu:

 

 1. Individuali įmonė SAV pranešimų neteikė kiekvieną mėnesį, 
 2. Individuali įmonė teikė SAV pranešimus kas mėnesį, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.

Antruoju atveju, individuali įmonė turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamas, išdėsčius jas mėnesiais, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų  suma, nuo kurios skaičiuojamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, ir  nesikreipsite dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius.

Nepateikus SAV pranešimo ir nedetalizavus praėjusių metų pajamų pamėnesiui, „Sodra“, remdamasi VMI duomenimis, įmokas paskirstys proporcingai.

 

 SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. iki kiekvienų metų gegužės 1 d.). 

Suskleisti
Kiek individualios įmonės savininkas turi sumokėti „Sodrai“?

SD įmokų tarifas:

 • 30,3 proc.
 • 32,3 proc.  jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja papildomai.

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos tarifas:

 • ​​9 proc. nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur..

 Įmokų bazė (suma nuo kurios mokamos įmokos)

 

Individualios įmonės savininko socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės išsiimama individualios įmonės savininko asmeniniams poreikiams 50 procentų lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

PER METUS įmokos negali būti apskaičiuotos nuo didesnės sumos nei 28 praėjusių metų VDU - 22 643, 60 Eur (808,70 Eur X 28):

 • Maksimali metinė VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmoka - 6861,01 Eur
 • Maksimali metinė PSD įmoka - 2037,92 Eur.

PER METUS PSD įmokos negali būti apskaičiuotos nuo mažesnės sumos nei 12 MMA:

 • Minimali metinė PSD įmoka - 432 Eur.

   Pavyzdyje 12 MMA suma lygi 4800 Eur.

 

Suskleisti
Kada individualios įmonės savininkas turi mokėti įmokas „Sodrai“?

   Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti NE VĖLIAU nei iki to mėnesio paskutinės dienos. 

 

   Pavyzdžiui, už 2018 m. sausio mėnesį, įmokas turite sumokėti iki 2018 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Darydami pavedimus atkreipkite dėmesį į mokėjimų formavimo tvarką.

 

   Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo ar nurodžius jį klaidingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

 1. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų kodai:
 • Einamosios įmokos - 310;  
 • Delspinigiai už laiku nesumokėtas 311; 
 • Baudos už neteisėtai sumažintas – 312.

 1. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai
 • Einamosios įmokos - 322;
 • Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas - 340; 
 • Delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas 341;
 • Baudos - 342.


 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar individualios įmonės savininkas gali nemokėti įmokų „Sodrai“?

Individualių įmonių savininkai vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti. Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2018 m. sausio 1 d. asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia jeigu savininkas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Jei lėšos asmeniniams poreikiams nėra išsiimamos:

 1. VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų mokėti nereikia;
 2. PSD įmokų mokėti nereikia jeigu savininkas jau yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Jei lėšos asmeniniams poreikiams išsiimamos:

 

VSD ir PSD įmokos turi būti mokamos, išskyrus atvejus, kai įmonės savininkas atitinka bent vieną iš žemiau pateiktų sąlygų:

*savininkui paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje;

*jei gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

*jei yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą (PSD įmokų gali nemokėti jeigu yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu);

*jei yra laisvės atėmimo vietoje ar jam paskirta priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

 Laikotarpis, kuriuo nėra mokamos VSD įmokos, neįskaitomas į socialinio draudimo stažą ir tuo laikotarpiu asmuo nėra laikomas apdraustu socialiniu draudimu.

 


Negaliu sumokėti įmokų:

 

Įmokas galite atidėti, tam Jums reikia:

 

 1. Pateikti prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas);
Prašymo forma   

 

 1. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 

   Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Pajamų deklaravimas
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-01-04
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!