Dirbu-savarankiskai.png

Esu TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS narys

Ką daryti?

Jei Jūs įsteigėte tikrąją ūkinę bendriją bei užregistravote ją Juridinių asmenų registre, Jūs, kaip draudėjas, registruojamas Mokesčių mokėtojų registre (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt). VMI duomenis perduoda  „Sodrai“.

Suskleisti
Kodėl tikroji ūkinė bendrija turi mokėti „Sodrai“?

Tikrosios ūkinės bendrijos nariai priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims bei nuo 2017 m. privalomai draudžiami:

 • Pensijų.
 • Ligos.
 • Motinystės.
 • Nedarbo socialiniu draudimu.
 • Sveikatos draudimu.
Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?
 1. Tikrosios ūkinės bendrijos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos „Sodrai“ turi pateikti SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis, kai tikrosios ūkinės bendrijos tikrasis narys per kalendorinį mėnesį išsiima iš tikrosios ūkinės bendrijos asmeniniams poreikiams lėšų sumą, susijusią su darbo santykiais.

 

  Svarbu! SAV pranešime turi būti nurodoma visa tikrosios ūkinės bendrijos nario išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos.

 

 1. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų kiekvieną mėnesį, ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI deklaruota išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, ir asmuo nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius, turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais, ši informacija „Sodros“ skyriui pateikiama užpildant SAV pranešimą.

  SAV pranešimą turite pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.). 

SAV pranešimas  turi būti pateiktas ir tuo atveju, kai savarankiškai dirbantis asmuo vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti, tačiau jas sumoka.

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“?
 • 2018 metais tikrųjų ūkinių bendrijų narių VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • tikrosios ūkinės bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų tarifas:

 • 30,3 proc. 
 • 32,3 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:

 • 9 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Komanditinių ūkinių bendrijų narių, išskyrus asmenis išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5, ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 MMAMMAŠiuo metu yra 400 Eur, nuo 2019 m. sausio 1 d. - 555 Eur., kuri galiojo tų metų kiekvieną atitinkamą mėnesį.

Todėl komanditinė ūkinė bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesio algos. Mėnesinė PSD įmoka yra 36 Eur (9 proc. X 400 Eur).

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 28 VDU per metus (24 858,40 Eur):

 • Maksimali VSD įmokas - 6 861,01 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai) - 7 313,88 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 2 037,88 Eur.


 • Jei Tikroji ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai informavusi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, bendrijos nariai už save turi mokėti 9 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo MMA. To daryti nereikia, jei nariai priklauso asmenims, kurie išvardinti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 - 8 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.
 • Jeigu tikroji ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ nuo 2019 m. sausio 1 d.?
 • 2019 metais tikrųjų ūkinių bendrijų narių VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
  • tikrosios ūkinės bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2019-01-01;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • tikrosios ūkinės bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

VSD įmokų tarifas:

 • 13,83 proc.;
 • 15,63 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (1,8 proc.);
 • 16,83 proc., jei mažosios bendrijos narys pensijų kaupime dalyvauja papildomai (3 proc.)

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Komanditinių ūkinių bendrijų narių, išskyrus asmenis išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5, ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 MMAMMAŠiuo metu yra 400 Eur, nuo 2019 m. sausio 1 d. - 555 Eur., kuri galiojo tų metų kiekvieną atitinkamą mėnesį.

Todėl komanditinė ūkinė bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesio algos. Mėnesinė PSD įmoka yra 38,74 Eur (6,98 proc. X 555 Eur).

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus (48 856,60 Eur):

 • Maksimali VSD įmokas - 6 756,87 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 1,8 proc.) - 7 436,29 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) - 8 222,57 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 3 410,19 Eur.


 • Jei Tikroji ūkinė bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai informavusi VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, bendrijos nariai už save turi mokėti 9 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoką nuo MMA. To daryti nereikia, jei nariai priklauso asmenims, kurie išvardinti Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 2 - 5 ir 7 - 10 dalyse arba 6 str. 4 dalyje.
 • Jeigu tikroji ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.
Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

  Tiek VSDVSDValstybinis socialinis draudimas, tiek PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas už einamąjį mėnesį reikia sumokėti ne vėliau nei iki to mėnesio paskutinės dienos.

  Pavyzdžiui, už 2019 m. sausio mėnesį įmokas turite sumokėti iki 2019 m. sausio 31 d.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

 Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Mokėdami atkreipkite dėmesį į mokėjimų formavimo tvarką.

 

  Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

  Svarbu! Jei mokate VSDVSDValstybinis socialinis draudimas delspinigius ar baudas kodai skiriasi.

 

VSD įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos – 310. 
 2. Delspinigiai  – 311.
 3. Baudos – 312.

 

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų kodai:

 1. Einamosios įmokos  – 322.
 2. Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas – 340.
 3. Delspinigiai – 341.
 4. Baudos - 342.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?

  Mokėti „Sodrai“ privaloma, tačiau taikomos lengvatos.

 

 • IKI 2018-12-31 Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais apskaičiuojant VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 28 VDU suma (22 643,60 Eur).
 • NUO 2019-01-01 Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU suma (48 856,60 Eur).
 • PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas tikrosios ūkinės bendrijos gali kas mėnesį nemokėti, jei iš tikrosios ūkinės bendrijos narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ar tikrosios ūkinės bendrijos narys yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.

 

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti. Tam Jums reikia:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas).

   

Prašymo forma

 

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

  Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

  Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-12-11
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!