Noriu-sumoketi-imokas.png

Gaunu pajamas iš SPORTO ar ATLIKĖJO veiklos

Ką daryti?

Jei gaunate pajamas iš sportininko ar atlikėjo veiklos, priklausomai nuo vykdomos veiklos aplinkybių, esate privalomai draudžiamas Valstybiniu socialiniu draudimu.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Sodrai turite pateikti 13-SD13-SDSodrai teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos bei jiems priskaičiuotas Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimą kuriame nurodoma atlygio suma bei priskaičiuotos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos. Pranešimas teikiamas INTERNETU.

 

 Svarbu! Pranešime svarbu nurodyti asmens, kuris gauna atlygį už sportininko ar atlikėjo veiklą, tipą t.y. ar jis YRA Jūsų darbuotojas ar NE (susijęs su draudėju darbo santykiais ar ne)Nuo to priklauso VSD įmokų tarifai. Ši dalis pildoma 13-SD formos A5 ir A6 laukeliuose.

 

Jame galima pasirinkti keturis skirtingus kodus:

 

 1. 03 - Sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais
 2. 04 - Sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais
 3. 05 - Atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais
 4. 06 - Atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais
Suskleisti
Kiek užsakovas turi mokėti „Sodrai“?

Priklausomai nuo to, ar asmuo gaunantis pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos yra Jūsų darbuotojas, jam taikomi skirtingi mokesčių tarifai, mokestinė bazė, įmokų „lubos“.

 


   Jei asmuo DIRBA (pagal darbo sutartį ar yra valstybės tarnautojas) PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 

 • pensijų,
 • ligos,
 • motinystės,
 • nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu,
 • sveikatos draudimu.

 

Tokiu atveju, kai draudėjas priklauso I-ajai draudėjų grupei, taikomi tarifai:

 

Įmokų tarifas:

 

 • 39,98 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. - 39,48 proc.)
 • 41,98 proc. jei jis papildomai kaupia pensijai savo lėšomis. Nuo 2017 m. liepos 1 d. - 41,48 proc.

 

  Įmokos mokamos nuo visų gautų pajamų. Įmokų „lubos“ nėra taikomos.


 

   Jei asmuo NEDIRBA PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ iš kurio gauna pajamas iš atlikėjo ir sportininko veiklos, jis privalomai draudžiamas:

 

 • pensijų,
 • ligos,
 • motinystės,
 • sveikatos draudimu.

 

Tokio tipo asmenims taikomas VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokų tarifas:

 

 • 38,7 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. - 37,7 proc.)
 • 40,7 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. - 39,7 proc.) jei kaupiama pensijai savo lėšomis.

 

   Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įmokos mokamos nuo 50 proc. gautų pajamų, tačiau PER METUS įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 28 VDU - 20 753,60 Eur.

 

Iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.  įmokos buvo mokamos nuo viso priskaičiuoto atlygio. 

Suskleisti
Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“?

 Įmokos už asmenis, kurie gauna pajamas už sporto ar atlikėjo veiklą, mokamos tą pačią dieną, kai su jais atsiskaitoma.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Įmokas turite pervesti į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų (surenkamųjų sąskaitų sąrašą skirtinguose Lietuvos bankuose rasite ČIA).

 

 Atkreipkite dėmesį, jog nuo 2016 metų keičiasi mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka. Skaityti plačiau >>

 

 Pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą. Jis skirsis priklausomai nuo atlikėjo ar sportininko tipo.

 

 Mokant įmokas už asmenis, kuriems mokamas atlygis už SPORTO ar ATLIKĖJO veiklą (bei jis YRA Jūsų darbuotojas "susijęs su draudėju darbo santykiais") įmokos kodas yra – 301, jei mokate delspinigius įmokos kodas bus – 302, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 303. 

 

 Mokant įmokas už asmenis, kuriems mokamas atlygis už SPORTO ar ATLIKĖJO veiklą (bei jis NĖRA Jūsų darbuotojas "nesusijęs su draudėju darbo santykiais") įmokos kodas yra – 304, jei mokate delspinigius įmokos kodas bus – 305, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 306. 

 

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

 

 

Suskleisti
Ar galiu nemokėti įmokų, ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?
 • Įmokų lengvatos, asmenims gaunantiems pajamas iš atlikėjo ar sportininko veiklos taikomos tuomet, kai jie nedirba pagal darbo sutartis. Jiems galioja numatytos „lubos“ nuo kurių gali būti skaičiuojamos įmokos - PER METUS įmokos negali būti sumokėtos nuo didesnės sumos nei 28 VDU - 20 753,60 Eur.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

 

 Plačiau: Vykdant individualią veiklą

Dalintis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 d.), draudėjai už savo apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius (kurie pensijų kaupime dalyvauja mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis) privalo apskaičiuoti papildomas 2 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų. Apdraustųjų tarifas padidėja 2 proc., įmokų tarifas draudėjui nesikeičia, tik bendras įmokų tarifas (draudėjų ir apdraustųjų) padidėja 2 proc.

Draudėjai papildomą 2 procento įmoką apskaičiuoja nuo visų apdraustojo draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gauta suma apvalinama iki 2 skaičių po kablelio pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio reikšminio skaitmens reikia pridėti 1; jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo nesikeičia).

 

 Pavyzdžiui, 2,54 = 2.54, 2,55 = 2,56, 2,56 = 2,57…

 

Gauta suma pridedama prie kitų, jau apskaičiuotų, įmokų nuo apdraustojo draudžiamųjų pajamų bei pervedama į „Sodros“ biudžetą, nurodant tuos pačius įmokų kodus, kurie šiuo metu nurodomi mokant įmokas už atitinkamos kategorijos apdraustuosius.

 

 Informaciją apie darbuotojus, kaupiančius pagal formulę 2+2+2, draudėjai gali matyti Asmeninėje Sodros paskyroje, susiformavę 33 suvestinę.

 Suvestinės » Apdraustųjų asmenų - pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, sąrašas).

Suformuotoje suvestinėje prie asmens vardo ir pavardės nurodoma dalyvavimo papildomame pensijų kaupime pradžios data. Įprastiniais formatais pateiktus sąrašus galima persikelti į draudėjų jau naudojamas apskaitos programas.

 

 1. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar iš atlikėjo veiklos ir nėra susiję su draudėju darbo santykiais, informaciją apie savo dalyvavimą pensijų kaupime privalo draudėjams teikti patys. Tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 26 punkte.
 2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, išskyrus asmenis, įsigijusius verslo liudijimą) apskaičiuoti papildomą 2 proc. įmoką ir ją pervesti Sodrai kartu su socialinio draudimo įmokomis turi patys.
 3. Už kitus savarankiškai dirbančius asmenis (individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, šeimynos dalyvius) papildomą 2 proc. įmoką apskaičiuoti ir ją pervesti Sodrai kartu su socialinio draudimo įmokomis turi draudėjai.

 

Priimdami naują darbuotoją draudėjai, kaip ir anksčiau Sodrai teikia 1-SD pranešimą, nurodydami įprastinį įmokų tarifą arba padidintą, jei žino, kad apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime. Draudėjui pateikus 1-SD pranešimą apie naujai priimtą darbuotoją jis Asmeninėje Sodros draudėjo paskyroje gaus žinutę, kad naujai priimtas darbuotojas yra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, jei naujai priimtas darbuotojas nėra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, draudėjas EDAS žinutės negaus. Gavus žinutę Asmeninėje Sodros paskyroje draudėjui nereikia iš naujo teikti 1 – SD pranešimo. Jei draudėjas nesinaudoja Asmenine Sodros paskyra, informaciją apie kaupiančius papildomai darbuotojus gali gauti Sodros skyriuose.

Nors pranešimų formos nesikeičia, tačiau draudėjai taip pat turi pildyti kiekvienai apdraustųjų kategorijai atskirus SAM pranešimus apie apdraustuosius (Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 49 punkte, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu), 2-SD pranešimus apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, 13-SD pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ir SAV pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-08-02
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!