Dirbu-savarankiskai.png

TURIU samdomų DARBUOTOJŲ (dirbančių pagal darbo sutartis)

Noriu įdarbinti darbuotoją, ką daryti?
 • Jei norite įdarbinti darbuotoją, „Sodrai“ ne vėliau kaip dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti, turite pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą (formą privaloma pateikti INTERNETU).

  Šiuo pranešimu informuojate „Sodrą“ apie sudarytą darbo sutartį ir Jūsų naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią Jūsų įmonėje.

  Pateikus pranešimą Jūsų įmonei atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas už savo naujai priimtą darbuotoją.

 

 Įdarbintas asmuo privalomai draudžiamas visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) bei privalomuoju sveikatos draudimu. Pasitikrinkite kokiomis draudimo rūšimis esate draudžiamas ČIA.

Suskleisti
Kokią informaciją ir kada turiu pateikti „Sodrai“?
 • įdarbinus asmenį ar asmenis kiekvieną mėnesį, iki mėnesio 15 dienos, „Sodrai“ turite pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimą (teikimo pavyzdys).

 

Šiuo pranešimu kiekvieną mėnesį informuojate „Sodrą“ apie Jūsų darbuotojams praėjusį mėnesį priskaičiuotus darbo užmokesčius bei apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas.

Visus teikiamus pranešimus Asmeninėje „Sodros“ paskyroje draudėjui reikia pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

 

SAM pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos.

 

 Pavyzdžiui, už 2017 m. sausio mėn. SAM pranešimą turite pateikti iki 2017 m. vasario 15 d.

 

Jei 15 mėnesio diena yra nedarbo diena arba šventinė diena, pranešimą pateikti galima iki kitos darbo dienos pabaigos.

 

Suskleisti
Kokią papildomą informaciją turiu pateikti „Sodrai“ nuo 2017-07-01

Reikės pateikti duomenis apie terminuotas sutartis

 

Draudėjai per liepos mėnesį „Sodrai“ privalės pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartissudarytas iki šių metų birželio 30 dienos.

 

Duomenys bus teikiami nauja terminuotų darbo sutarčių (TDS) forma „Informacija apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017-06-30“ per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui. Forma bus aktyvuota liepos 1 dieną. Formą galima pildyti dviem būdais:

 

 • automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį asmenų duomenimis ir pažymint tik tuos asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis;
 • rankiniu būdu nurodant asmenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

 

TDS formos pildymo ir  pateikimo tvarka nustatyta Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos apraše („Sodros“ direktoriaus  įsakymas Nr. V-281, TAR, 2017-09619).

 

Jei terminuotos sutarties galiojimas baigsis laikotarpiu nuo 2017.07.01 iki 2017.07.31, draudėjai duomenis apie šias sutartis turės pateikti atlikdami žemiau nurodytus žingsnius. Tai turės būti padaryta ne vėliau nei likus 1 dienai iki sutarties galiojimo pabaigos, per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui:

 

 • 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. forma, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30, 2017 m. birželio mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, ir įmokų sumas bei priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
 • 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. forma, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 ir priežastį 96 – darbo sutarties rūšies priskyrimas;
 • 2-SD forma, nurodant terminuotos darbo sutarties pabaigos datą, 2017 m. liepos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, sumą, ir įmokų sumą (kurią apskaičiuojant taikomas 3,2% nedarbo draudimo įmokos dydis) bei teisės aktas, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo.

 

 

Teikiant duomenis apie asmens priėmimą į darbą pagal darbo sutartį, draudėjai privalės nurodyti darbo sutarties rūšį pagal klasifikatorių (1-SD pranešime apie valstybinio socialinio draudimo pradžią A7, A8 laukeliai ir A40, A41 laukeliai):

 

 • 01 – neterminuota darbo sutartis
 • 02 – terminuota darbo sutartis;
 • 03 – laikinojo darbo sutartis:
  • 031 – terminuota laikinojo darbo sutartis;
  • 032 – neterminuota laikinojo darbo sutartis
 • 04 –  pameistrystės darbo sutartis;
 • 05 –  projektinio darbo sutartis;
 • 06 –  darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:
  • 061 – terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
  • 062 – neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
 • 07 – darbo keliems darbdaviams sutartis:
  • 071 – terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
  • 072 – neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis;
 • 08 – terminuota sezoninio darbo sutartis:
  • 081 – terminuota sezoninio darbo sutartis.
  • 082 – neterminuota sezoninio darbo sutartis.

 

Šią informaciją patekti būtina atsižvelgiant į įmokų nedarbo socialinio draudimui skirstymą nuo liepos 1 dienos - už darbuotojus, dirbančius pagal neterminuotas sutartis, bus taikomas 1,6 proc., o dirbančius pagal terminuotas (laikinojo, pameistrystės, projektinio, sezoninio darbo, darbo vietų dalijimosi) sutartis - 3,2 proc. tarifas.

 

Duomenų teikimas apie apdraustojo darbą keliems darbdaviams 

 

Jeigu su apdraustuoju asmeniu sudaroma darbo sutartis, vadovaujantis Darbo kodekso 96 straipsniu darbui keliems darbdaviams, „Sodrai“ informaciją privalo pateikti pirmasis darbdavys, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafikų sudarymu, valstybinio socialinio draudimo įmokų už šį darbuotoją apskaičiavimu, informacijos apie jį pateikimu. Šis darbdavys privalės mokėti visas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Jei darbuotojas iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo dirbo (atliko tas pačias darbo funkcijas) pas kelis darbdavius (t.y. buvo sudarytos dvi ar daugiau darbo sutarčių su skirtingais draudėjais dėl tų pačių darbo funkcijų atlikimo), tačiau nuo 2017-07-01 susitaria su darbdaviais darbo santykius tęsti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, draudėjai, dalyvaujantys šiuose darbo santykiuose, išskyrus darbo keliems darbdaviams sutartyje nurodytą pirmąjį darbdavį„Sodrai“ pateikia 2-SD pranešimus apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas pranešimo pateikimo priežastį – darbo sutarties rūšies pakeitimas (priežasties kodas – 96). Tokiu atveju nuo 2017-07-01 darbdavio funkcija ir pareiga mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas bei teikti SD pranešimus ir/ar kitus duomenis, už asmenis, dirbančius pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, pereina pirmajam darbdaviui.

 

Informacija apie apdraustojo sudarytas su darbdaviu kelias sutartis

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojas su tuo pačiu darbdaviu galės turėti tik vieną darbo sutartį, tai yra, vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų. Tokiu atveju, jeigu pagrindinė sutartis neterminuota, papildomų duomenų “Sodrai“ teikti nereikia.

 

Jeigu darbdavys ir darbuotojas susitars, kad pagrindinis darbas yra terminuotas, „Sodrai“ turi būti pateiktas:

 

 1. 2-SD pranešimas, nurodant draudimo pabaigą 2017-06-30 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“;
 2. 1-SD pranešimas, nurodant draudimo pradžią 2017-07-01 bei priežasties kodą 96 „Darbo sutarties rūšies pakeitimas“. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti nurodytas įmokų tarifas, įvertinant nedarbo draudimo įmokų tarifą terminuotoms darbo sutartims. 
Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

 Pasinaudokite skaičiuokle

 

Pagal pateikto SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. ar 2-SD2-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo „Sodra“ informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei sekančią darbo dieną po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimo duomenis, „Sodrai“ turite pervesti pranešimuose nurodytas įmokų sumas. Priskaičiuotas įmokas už einamąjį  mėnesį į „Sodros“ sąskaitą turite pervesti iki kito mėnesio 15 dienos.

 

 Pavyzdžiui, jei už 2016 m. gruodžio mėn. SAM pranešimą pateikėte 2017 m. sausio 14 d., priskaičiuotas įmokas „Sodrai“ turite pervesti iki 2017 m. sausio 15 d.

 

Įmokos mokamos nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga (šiuo metu - 380 Eur), įskaitant  kompensacijas ar skatinamojo pobūdžio išmokas (pvz., premijas).

 

Įmokų tarifas priklauso ir nuo to, kokiai draudėjų nelamingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priskirta Jūsų įmonė. Draudėjų grupės yra 4, jos susietos su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiumi. Standartiniu atveju įmonė priklauso I – ajai draudėjų grupei, kuriai taikomas  0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

 

 

Draudėjus šioms grupėms kiekvienais metais priskiria „Sodros“ taryba (Tarybos nutarimas), vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

 2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifas.

 

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjams, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

Suskleisti
Kaip turiu sumokėti įmokas „Sodrai“?
 1. Įmokas turite pervesti į vieną iš Sodros surenkamųjų sąskaitų (surenkamųjų sąskaitų sąrašą skirtinguose Lietuvos bankuose rasite ČIA), pavedimo informacijoje būtina nurodyti įmokos kodą.

 Atkreipkite dėmesį, jog nuo 2016 metų keitėsi mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka. Skaityti plačiau >>

 

 1. Kai mokate už savo darbuotojus įmokos kodas yra – 252, jei mokate delspinigius įmokos kodas bus – 253, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 254

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

„Sodrai“ mokamos įmokos skirtos apdrausti Jūsų darbuotoją įvairiomis socialinio draudimo rūšimis. Šiuo atveju, kuomet Jūsų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, jie yra privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis (pensijos, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) ir privalomuoju sveikatos  draudimu.

 

Jūsų mokamos įmokos pagal teisės aktų patvirtintus tarifus paskirstomos atitinkamoms socialinio draudimo rūšims. Šie tarifai yra:

 • pensijų socialinis draudimas – 23,3 proc., (nuo 2017-07-01 - 22,3 proc.)
 • ligos  - 1,2 proc.;
 • motinystės – 2,2 proc.,
 • nedarbo socialinis draudimas – 1,1 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. - 1,6 proc. arba 3,2 proc., jei darbuotojas įdarbintas pagal terminuotą sutartį).

Jūsų įmonė taip pat priklauso vienai iš draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei. Iš viso jų yra 4 ir kiekvienai taikomas skirtingas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas:

 • I grupė – 0,18 proc.
 • II grupė – 0,37 proc. (Draudėjų sąrašas – spauskite ČIA)
 • III grupė – 0,9 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)
 • IV grupė – 1,8 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)

 

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato „Sodros“ taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

   2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

 

Garnatinio fondo įmokos:

 • 0,2 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

   Garantinio fondo įmokų už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nes šių draudėjų apdraustiesiems nėra numatytos šio fondo išmokos.

 

Įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą (įmoka nuo 2017-07-01):

 • 0,5 proc. nuo asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

   Įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą už apdraustuosius nemoka Lietuvos bankas ir biudžetinės įstaigos.

 

Pats darbuotojas taip pat moka pensijų socialinio draudimo įmokas, jos yra 3 proc. arba 5 proc., jei darbuotojas pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis nuo priskaičiuoto atlyginimo.

 

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

 

 Sveikatos draudimas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo, pagal kurį darbdavys moka 3 proc. sveikatos draudimo įmokos, o darbuotojas – 6 proc.

 

Svarbu! Visas reikalingas įmokas „Sodrai“ apskaičiuoja, išskaito ir perveda darbdavys. Socialinio draudimo pranešimuose nurodoma, kuri tarifo dalis mokama darbdavio lėšomis, o kuri apdraustojo. 

Suskleisti
Kokios įmokų mokėjimo lengvatos?

Lengvatos šio pobūdžio įmokoms netaikomos. Įdarbinant asmenis pirmą kartą, galima pasinaudoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama lengvata skirta pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti. Plačiau apie priemonę galite sužinoti ČIA.

 

 

Jeigu negalite laiku sumokėti įmokų,  jas galite atidėti. Norėdami tai padaryti Jūs turite:

1. Pateikti prašymą „Sodros“ skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas);

Prašymo forma   

2. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jums pagal EB steigimo sutarties nuostatas taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės (viena iš aplinkybių - skola didesnė nei 200 tūkst. eurų), Jūs turite parengti pranešimą ir verslo planą (restruktūrizavimo planą) Europos Komisijai. Jūsų prašymas, tokiu atveju, išnagrinėjamas per 40 darbo dienų ir Jums išsiunčiamas pranešimas apie sprendimą.

 

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

Suskleisti
Įdarbinu ne Lietuvos Respublikos pilietį, turintį vizą
 • Jei ketinate įdarbinti užsienietį, kuris atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartį turėdamas bet kurios rūšies vizą, turite žinoti, kad jis nebus draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Nuo jam apskaičiuoto darbo užmokesčio darbdavys privalės priskaičiuoti ir mokėti pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas. Taip pat, prisideda Garantinio fondo įmokos. Garantinio fondo įmokų nemokės Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos.
 • Apie užsieniečius, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti pagal darbo sutartis turėdami bet kurios rūšies vizas, darbdavys turi pateikti 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti. pranešimą, nurodydamas įmokų tarifą (be privalomojo sveikatos draudimo).
 • Priklausomai nuo to, kuriai draudėjų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei priklauso įmonė, įmokų tarifas už pagal darbo sutartį dirbantį užsienietį yra:
 • I grupė – 0,18 proc.
 • II grupė – 0,37 proc. (Draudėjų sąrašas – spauskite ČIA)
 • III grupė – 0,9 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)
 • IV grupė – 1,8 proc. (Draudėjų sąrašas - spauskite ČIA)

Draudėjų priskyrimą šioms grupėms, kiekvienais metai nustato Sodros taryba, vadovaudamasi tų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika. Jei Jūsų nėra II-IV grupės draudėjų sąraše, Jūs priskirtas I draudėjų grupei.

 

 2017 metais veiklą pradėję draudėjai, priskiriami I draudėjų grupei bei jiems taikomas 0,18 proc. tarifas.

 

 Koks konkretus Jums taikomas įmokų tarifas galite sužinoti prisijungę prie Asmeninės Sodros paskyros draudėjui, paspaudę „Suvestinės“ bei susiformavę suvestinę – „Aktuali informacija draudėjams“.

 

 Kiti pranešimų rekvizitai pildomi bendra tvarka, kaip ir kitiems asmenims dirbantiems pagal darbo sutartį.

 

 Kai mokate už savo darbuotojus, atvykusius iš užsienio ir turinčius vizą, įmokos kodas yra – 349, jei mokate delspinigius, įmokos kodas bus – 350, jei baudas už neteisėtai sumažintas įmokas, kodas – 351.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

 

 Plačiau: Vykdant individualią veiklą

Dalintis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 str. 1 d.), draudėjai už savo apdraustuosius - pensijų kaupimo dalyvius (kurie pensijų kaupime dalyvauja mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis) privalo apskaičiuoti papildomas 2 proc. pensijų įmokas iš apdraustojo lėšų. Apdraustųjų tarifas padidėja 2 proc., įmokų tarifas draudėjui nesikeičia, tik bendras įmokų tarifas (draudėjų ir apdraustųjų) padidėja 2 proc.

Draudėjai papildomą 2 procento įmoką apskaičiuoja nuo visų apdraustojo draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gauta suma apvalinama iki 2 skaičių po kablelio pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio reikšminio skaitmens reikia pridėti 1; jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo nesikeičia).

 

 Pavyzdžiui, 2,54 = 2.54, 2,55 = 2,56, 2,56 = 2,57…

 

Gauta suma pridedama prie kitų, jau apskaičiuotų, įmokų nuo apdraustojo draudžiamųjų pajamų bei pervedama į Sodros biudžetą, nurodant tuos pačius įmokų kodus, kurie šiuo metu nurodomi mokant įmokas už atitinkamos kategorijos apdraustuosius.

 Informaciją apie darbuotojus, kaupiančius pagal formulę 2+2+2, draudėjai gali matyti Asmeninėje Sodros paskyroje, susiformavę 33 suvestinę.

 Suvestinės » Apdraustųjų asmenų - pensijų kaupimo dalyvių, kurie savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką, sąrašas).

Suformuotoje suvestinėje prie asmens vardo ir pavardės nurodoma dalyvavimo papildomame pensijų kaupime pradžios data. Įprastiniais formatais pateiktus sąrašus galima persikelti į draudėjų jau naudojamas apskaitos programas.

 

 1. Asmenys, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar iš atlikėjo veiklos ir nėra susiję su draudėju darbo santykiais, informaciją apie savo dalyvavimą pensijų kaupime privalo draudėjams teikti patys. Tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 26 punkte.
 2. Savarankiškai dirbantys asmenys (individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, išskyrus asmenis, įsigijusius verslo liudijimą) apskaičiuoti papildomą 2 proc. įmoką ir ją pervesti Sodrai kartu su socialinio draudimo įmokomis turi patys.
 3. Už kitus savarankiškai dirbančius asmenis (individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, šeimynos dalyvius) papildomą 2 proc. įmoką apskaičiuoti ir ją pervesti Sodrai kartu su socialinio draudimo įmokomis turi draudėjai.

 

Priimdami naują darbuotoją draudėjai, kaip ir anksčiau Sodrai teikia 1-SD pranešimą, nurodydami įprastinį įmokų tarifą arba padidintą, jei žino, kad apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime. Draudėjui pateikus 1-SD pranešimą apie naujai priimtą darbuotoją jis Asmeninėje Sodros draudėjo paskyroje gaus žinutę, kad naujai priimtas darbuotojas yra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, jei naujai priimtas darbuotojas nėra pasirinkęs mokėti papildomą 2 proc. įmoką, draudėjas EDAS žinutės negaus. Gavus žinutę Asmeninėje Sodros paskyroje draudėjui nereikia iš naujo teikti 1 – SD pranešimo. Jei draudėjas nesinaudoja Asmenine Sodros paskyra, informaciją apie kaupiančius papildomai darbuotojus gali gauti Sodros skyriuose.

Nors pranešimų formos nesikeičia, tačiau draudėjai taip pat turi pildyti kiekvienai apdraustųjų kategorijai atskirus SAM pranešimus apie apdraustuosius (Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 49 punkte, patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu), 2-SD pranešimus apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, 13-SD pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos ir SAV pranešimus apie savarankiškai dirbančius asmenis.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-07-20
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!