Noriu-sumoketi-imokas.png

Turiu VERSLO LIUDIJIMĄ (iki 2017-12-31)

Ką daryti?

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įsigijus verslo liudijimą, patenkate į draudėjų apskaitą bei Jums atsiranda prievolė mokėti:

 

 1. Socialinio draudimo įmokas (pensijų);
 2. Privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Asmenys, turintys verslo liudijimus, "Sodrai" pranešimų neteikia, o  tik moka jiems priklausančias įmokas:

 

 1. Pensijų valstybiniam socialiniam draudimui;
 2. Privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?
 1. Jei vykdote veiklą pagal verslo liudijimą, įstatymų nustatyta tvarka esate draudžiami​ pensijų draudimu. Mokant šias įmokas, įgyjate teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis galės gauti našlių, o vaikai našlaičių pensijas;
 2. Taip pat asmenys privalo mokėti ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Suskleisti
Kiek ir kada turiu sumokėti „Sodrai“?

 Pasinaudokite skaičiuokle


 

Įmokų dydžiai

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko.

 

 1. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis:
 • 96,14 Eur (25,3 proc.; iki 2017 m. liepos 1 d. 26,3 proc. nuo MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur.),
 • 103,74 Eur (27,3 proc. nuo MMA; iki 2017 m. liepos 1 d. 28,3 proc. ) jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime. 

 1. Jei verslo liudijimas galioja ILGIAU AR TRUMPIAU NEI MĖNESĮ, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai. ĮMOKOS SUMOKAMOS IŠ KARTO įsigyjant verslo liudijimą.

 

 Pavyzdžiui, verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2017-03-01 iki 2017-03-20 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 99,94 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 20 dienų ( 99,94 : 31 x 20 = 64,48 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 64,48 Eur VSD įmoką.

 Pavyzdžiui, verslo liudijimas galioja šiomis 2017 m. kovo mėnesio dienomis: 2017-03-07, 2017-03-08, 2017-03-11, 2017-03-12 ir 2017-03-31 ir asmuo nedalyvauja pensijų kaupime. 99,94 Eur dalijami iš kovo mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš 5 dienų ( 99,94 : 31 x 5 = 16,12 Eur). Taigi už šio laikotarpio verslo liudijimą reikės mokėti 16,12 Eur VSD įmoką.

 Pavyzdžiui, jei verslo liudijimas galioja ne vieną mėnesį: nuo 2017-04-16 iki 2017-05-20 ir asmuo nedalyvauja papildomame pensijų kaupime. 99,94 Eur dalijami iš balandžio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 15 dienų – gauta suma yra balandžio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka (99,94 : 30 x 15 = 49,97 Eur).  99,94 Eur dalijami iš gegužės mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 20 dienų – gauta suma yra gegužės mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka ( 99,94 : 31 x 20 = 64,48 Eur). Bendra socialinio draudimo įmokų suma už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį šiuo atveju būtų 114,45 Eur (49,97 + 64,48 = 114,45 Eur).

 

 1. Kai verslo liudijimas galioja ILGIAU nei TRIS MĖNESIUS, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki EINAMOJO KETVIRČIO PIRMOJO MĖNESIO 15 DIENOS.

 

 Pavyzdžiui, jei Jūsų verslo liudijimas galioja 6 mėnesius (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.,) už sausio, vasario ir kovo mėnesius VSD įmokas reikia sumokėti iki balandžio 15 d., už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius iki liepos 15 d.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 

 

Verslo liudijimus turintys asmenys 9 proc. PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio (išskyrus žemiau nurodytą atvejį).

 

9 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA galima mokėti 1 kartą per metus, JEIGU atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:

 

 1. moka ir (arba) už jį yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys, veikiančios mažosios bendrijos narys ir kt.). Asmenys minimi Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse.
 2. arba yra draudžiamas valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.).

 

   Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį (pvz., PSD įmokos dydis, nuo 2016 m. liepos 1 d., yra 34,2 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 11,03 Eur (34,2 Eur/31x10).

 

 1. Kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios bendrijos narys.

 

   Šiuo atveju mokate 9 proc. dydžio PSD įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

 

Įmokų terminai

 

  PSD įmokas reikia sumokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Asmenys, įmokas mokantys kartą per metus, PSD įmokas turi sumokėti iki metinės pajamų deklaracijos pateikimo VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt termino paskutinės dienos.

Svarbu! Asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, PSD įmokos neskaičiuojamos nuo išvykimo dienos.

Suskleisti
Kaip sumokėti „Sodrai“?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.

 

 Atkreipkite dėmesį, jog nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka. Skaityti plačiau >>

 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodai

 

 • 261 - kai mokamos einamosios įmokos,
 • 262 - kai mokami delspinigiai;
 • 263 - kai mokamos baudos už neteisėtai sumažintas įmokas. 

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

 PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokos „Sodrai“ mokamos už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. (už laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d. PSD įmokos mokamos VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt)

 

 • 358 - kai mokamos einamosios įmokos;
 • 359 - kai mokamos įmokos kartą per metus, ir įsiskolinimo sumokėjimas;
 • 360 - kai mokami delspinigiai.

 

 

Jei norite, galite suformuoti mokėjimo nurodymą. Atsispausdinę gautą mokėjimo nurodymą, galėsite jį apmokėti „Lietuvos  spaudos“ kioskuose, parduotuvėse, priimančiose įmokas, „Perlo“ terminaluose

Suskleisti
Kada galiu nemokėti VSD įmokų „Sodrai“?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

Verslo liudijimus įsigiję asmenys gali įmokų nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) tik tuo atveju, kai jie:

 • gauna  (yra paskirta) valstybinę socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojai, vykdo individualią veiklą ar kitaip yra apdrausti socialiniu draudimu nuo sumos, ne mažesnės nei MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur.;
 • yra sukakę senatvės pensijos amžių.
Suskleisti
Negalite sumokėti įmokų?

Jei negalite laiku sumokėti įmokų, jas galite atidėti.

 

Tam Jums reikia:

 

 1. Pateikti prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui (nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas sustabdomas);

 

Prašymo forma   

 

 1. Per 20 darbo dienų „Sodros“ skyrius prašymą išnagrinėja ir Jums išsiunčia pranešimą apie sprendimą. Jeigu atidėjimui pritarta, per 10 darbo dienų Jums reikėtų atvykti į „Sodros“ skyrių sudaryti įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį.

 

 Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1500 Eur., sprendimas priimamas per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pranešimas apie sprendimą Jums išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai. 

Suskleisti
Kada išnyksta galimybė nemokėti VSD įmokų Sodrai?

Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu asmuo praranda sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti socialinio draudimo įmokų, jis privalo apie tai pranešti Sodros teritoriniam skyriui ir sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.

 

 Taip pat įmokas mokėti už verslo liudijimą reikia, jei turėdami verslo liudijimą  bei dirbdami pagal darbo sutartį, darbe turite nedraudiminių laikotarpių (pavyzdžiui neapmokamas atostogas).

Suskleisti
Pajamų deklaravimas

Verslo liudijimus turintys asmenys 9 proc. PSD įmoką moka kas mėnesį nuo MMA, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. 

 • Jeigu asmuo, dirbantis su verslo liudijimu, PSD įmokas mokėjo kas mėnesį, tai deklaravus pajamas papildomai PSD įmokų mokėti nereikia.
 • Jeigu asmuo turintis verslo liudijimą taip pat buvo veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės bendrijos tikrasis narys arba mažosios bendrijos narys, tai  PSD įmoka turi būti sumokama deklaravus pajamas. Šiuo atveju mėnesio PSD įmokos dydis yra 9 proc. nuo MMA.
 • Jeigu asmuo, dirbantis su verslo liudijimu, buvo draudžiamas kitais pagrindais (dirbo pagal darbo sutartį, buvo valstybės tarnautojas, pareigūnas) arba buvo draudžiamas Valstybės lėšomis, tai PSD įmoką turi būti sumokama deklaravus pajamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

 

Jeigu verslo liudijimas galiojo ne visą mėnesį, o PSD įmoka  yra skaičiuojama tik proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, tada už tą mėnesį mokėtinų PSD įmokų suma apskaičiuojama atitinkamo mėnesio PSD įmoką padalinus iš to mėnesio dienų skaičiaus ir padauginus iš tą mėnesį verslo liudijimo galiojimo laikotarpio, gautas rezultatas suapvalinamas iki euro centų.

 

Informaciją apie PSD įmokas perskaičiuotas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui už 2016 metus galima sužinoti:

1.  Pasinaudojus „Sodros“ internetiniame puslapyje esančia skaičiuokle.

2. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir pateikus paklausimą (dešiniajame meniu).

3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

Dalintis

Nuo deklaruotų pajamų, gautų vykdant veiklą, pagal verslo liudijimą, VSD įmokų mokėti nereikia (išskyrus atvejus, jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija atgaline data asmeniui įregistruotų individualią veiklą, kai pajamų, gautų iš juridinių asmenų, suma viršija 4 500 eurų).

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-09-01
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!