Ką daryti?
 1. Norint verstis individualia veikla Jums reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.ltVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt).
 2. Parašius prašymą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo, VMI Jums išduos individualios veiklos pažymą, su kuria galėsite vykdyti individualią veiklą.
 3. Pateikus prašymą, VMI Jus įregistruoja į Mokesčių mokėtojų registrą ir pateikia informaciją apie Jus, kaip draudėją, Sodrai
Suskleisti
Kokia veikla galiu verstis pagal individualios veiklos pažymą ?

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:

 1. savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą;
 2. savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla;
 3. savarankiška sporto veikla;
 4. savarankiška atlikėjo veikla.
Suskleisti
Kodėl turiu mokėti „Sodrai“?

Asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, nuo 2017 m. privalomai draudžiami:

 

 1. pensijų;
 2. ligos;
 3. motinystės socialiniu draudimu;
 4. sveikatos draudimu.

 

Todėl jie turi teisę gauti numatytas išmokas (senatvės pensiją, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas).

Iki 2017 m. nebuvo draudžiami ligos socialiniu draudimu.

Suskleisti
Kokią informaciją turiu pateikti „Sodrai“?

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla,„Sodros“ teritoriniam skyriui turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos, tuo atveju, jeigu socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir moka iš anksto (avansu).

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, neteikę SAV pranešimų ar teikę SAV pranešimus, tačiau jų pateikti duomenys nesutampa su Valstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikta metine pajamų deklaracija,  išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, ir draudėjas nesikreipia dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius,  turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais. 

Šiuos duomenis galima pateikti arba VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt – užpildant metinės pajamų deklaracijos GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. 308M priedą arba Sodros teritoriniam skyriui pateikiant SAV pranešimą.

SAV pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (kiekvienų metų gegužės 1 d.).

Suskleisti
Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokų?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.

 

VSD įmokų tarifas: 

 • 28,9 proc. (iki 2017 m. liepos 1 d. - 29,7 proc.)
 • 30,9 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai. Iki 2017 m. liepos 1 d. - 31,7 proc.

 

Įmokos negali viršyti nustatytų ribų:

Asmuo besiverčiantis individualia veikla PER METUS negali sumokėti  įmokų nuo daugiau nei 28 VDU sumos - 22 643,60 Eur:

 • VSD - 6544 Eur;
 • VSD - 6996,87 Eur (jei kaupia pensijai papildomai);

 

 • PSD - 2037,92 Eur.

 

Jei individualios veiklos trukmė trumpesnė nei vieneri metai, įmokų  „lubos“ kinta proporcingai.  Be to,  galima mokėti įmokas iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.  

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmuo, vykdantis individualią veiklą, jeigu neteikė Sodrai SAV pranešimų, nei duomenų VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais (GPM308 forma), taip pat jeigu jis teikė SAV pranešimus, tačiau juose pateikti duomenys nesutampa su VMI pateiktais duomenimis, išskyrus atvejus, jeigu pagal pateiktų SAV pranešimų duomenis, valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota pajamų metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir Jūs nesikreipsite dėl VSD įmokų grąžinimo ar užskaitymo į būsimus laikotarpius,  privalo pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą, išdėstytą mėnesiais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija. Teikiamas SAV pranešimas.

 

Nepateikus duomenų apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais, Sodra, remdamasi VMI duomenimis, savarankiškai dirbančio asmens, vykdančio individualią veiklą, draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos VSD įmokos, ir VSD įmokų sumas Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre išdėsto mėnesiais proporcingai savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms VSD įmokoms.

Suskleisti
Kiek turiu mokėti „Sodrai“ sveikatos draudimo įmokų?

PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas dydis yra 9 proc. Jos skaičiuojamos nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, t.y. nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSD įmokų) sumos.

Individualią veiklą vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi sumokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMAMMAMinimalus mėnesio atlyginimas nuo 2018 m. sausio 1 dienos yra 400 Eur. lygus 380 Eur. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos MMA bus 400 Eur.). Nuo 2018 m. sausio 1 d. MMA yra 400 Eur, taigi PSD įmokos dydis yra 36 Eur (400 Eur x 9 proc.).

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (t.y. kiekvienų metų gegužės 1 d.).

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-01-18
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!