Gyvenantiems-ir-dirbantiems-uzsienyje.png

Apie Privalomąjį sveikatos draudimą dirbantiems užsienyje

Kas gresia nedeklaravusiems išvykimo iš šalies?

Išvykus iš šalies ilgesniam laikui ir nedeklaravus išvykimo bei nemokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų:

 

 1. sveikatos draudimas nutrūksta,
 2. mokesčio administratorius („Sodra") pradeda skaičiuoti skolą;
 3. sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, nemokamų gydymo paslaugų žmogus negali gauti.

 

Pavyzdžiui, neapdraustam PSD žmogui Lietuvoje reiktų sumokėti gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas tokią pat sumą, kurią sumokėtų teritorinės ligonių kasos, jei žmogus būtų draustas. Gydymo paslaugos itin brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuotų apie 700 eurų, kojos lūžio gydymas – nuo 300 iki 1300 eurų, o sudėtingesnių ligų gydymas gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų.

 

Daugiau bendrosios informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą:

Tel. 1883, iš užsienio +370 5 250 0883, el. paštu info@sodra.lt arba www.sodra.lt

Asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui

Suskleisti
Kaip deklaruoti išvykimą ne elektroninėmis priemonėmis?
 • Atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsigalioja nuo deklaracijos pateikimo dienos;
 • Užpildant GMP308 deklaraciją (7 laukelyje nurodant galutinio išvykimo iš Lietuvos datą ir atitinkamai 8 laukelyje pažymint „X“ – tai reiškia, kad deklaraciją teikia galutinai išvykstantis) ir pristatant tiesiogiai apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai arba nusiunčiant ją paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, Lietuva;
 • Užpildant deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse. Deklaracija įsigalioja nuo jos pateikimo dienos.

 

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 

 1. užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 3. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“, jei gyvenu užsienyje, bet nedeklaravau išvykimo?

Jei išvykimą deklaruosite Gyventojų registrui, t. y., išvykimas bus skaičiuojamas nuo deklaravimo dienos, tam kad būtų perskaičiuotas įsiskolinimas, „Sodros“ skyriui, administruojančiam Jūsų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas, reikia pateikti vieną iš dokumentų, išduodamų socialinį draudimą administruojančių institucijų, pavyzdžiui:

 

Pažymą išduodanti šalis

Kompetentinga įstaiga, išduodanti pažymą

Pažyma

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Revenue and Customs

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)*

HM Revenue and Customs

 

pažyma, patvirtinanti asmens socialinio draudimo įmokų mokėjimą (užsakoma užpildant klausimyną CA 3916)**

arba

S041**

NORVEGIJA

NAV (National Office for Social Insurance)

E104

VOKIETIJA

Vokietijos teritorinės ligonių kasos (AOK)

E104

AIRIJA

Department of Social and Family Affairs

E104

ŠVEDIJA

Forsakringskassan

E104

 

* – asmenims, savarankiškai mokantiems PSD įmokas, ir ūkininkams, kurių žemės ūkio valda ar ūkis yra ne didesnis kaip 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt 

** – savarankiškai dirbantiems asmenims (IĮ savininkas, ŪB tikrasis narys, MB narys, individualią veiklą vykdantis asmuo ir kt.)

Jei šių dokumentų gauti nepavyksta, turite apie tai informuoti „Sodros“ teritorinį skyrių ir pridėti raštišką atsisakymą išduoti dokumentą, tokiu atveju specialistai patys kreipsis į kitos šalies instituciją informacijos apie Jūsų draustumą socialiniu draudimu toje šalyje.

  Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta ir pan., taip pat dokumentai iš kitų nei minėtos šalys – asmens prievolės mokėti PSD įmokas nepanaikina.

Suskleisti
Kaip sužinoti, ar esate draustas?

Nemokamai pasitikrinti savo duomenis galima administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale Elektroniniai valdžios vartai, paslaugų grupėje „Gyventojams“pasirinkus paslaugų kategoriją „Sveikatos apsauga“.

 

Prisijungti prie portalo galima:

 

 1. naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis;
 2. el. parašu;
 3. mobiliuoju el.  parašu. Elektroninių valdžios vartų sistema yra saugi, tad joje galima matyti tik savo asmeninius duomenis.
Suskleisti
Kaip galima pasitikrinti, ar nesu skolingas PSD įmokų?

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD skolų, gali internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink.

 

Nuorodoje skelbiama ir papildoma informacija apie tai, kaip sumokėti sukauptą skolą, įmokų kodai ir pan.

 

Minėtoms grupėms nepriklausantys asmenys draustumą privalomuoju sveikatos draudimu gali pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėjehttps://dpsdr.vlk.lt/.

Suskleisti
Ką daryti jei sužinojau, kad turiu skolą?

Draustumas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

Suskleisti
Kaip sumokėti PSD įmokas?

Apskaičiuotos įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas. Svarbu atsiminti, kad nuo 2016 metų pasikeitė mokėjimų į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas tvarka.

 

Mokant įmokas privaloma nurodyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo arba nurodžius jį neteisingai, įmoka gali „pasiklysti“ ir nebus užskaityta, o mokėtojui bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras papildoma našta įrodinėti, kad įmoka buvo sumokėta.

 

Savarankiškai PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas besidraudžiančių asmenų PSD įmokų kodai:

 • 364 - mokant einamąsias PSD įmokas;
 • 365 – mokant įsiskolinimą;
 • 366 – mokant delspinigius.
Suskleisti
Ką reikia padaryti pirmiausia grįžus iš užsienio?

Sugrįžus iš užsienio reikia  kuo greičiau deklaruoti gyvenamąją vietą ir atnaujinti sveikatos draudimą.

Tai padaryti galima:

 

 1. prisijungus prie elektroninių valdžios vartų portalo;
 2. arba nuvykus į artimiausią seniūniją.

 

Po to reikia pasirūpinti draustumu, nes nuo deklaravimo momento atsiranda pareiga mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmoką. Dirbančiajam, jokių neaiškumų nekyla, visos privalomos įmokos sumokamos kartu su darbo užmokesčiu. Jei grįžęs iš užsienio žmogus kurį laiką nedirba, jis turi PSD įmokas mokėti savarankiškai arba gali būti draustas valstybės lėšomis, jei yra pensininkas, moksleivis, dieninių studijų studentas, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.

Suskleisti
Ką daryti, jei atsirado įsiskolinimas „Sodrai“, nors išvykimas buvo nurodytas VMI pateiktoje metinėje gyventojo pajamų mokesčio deklaracijoje?

Reikia kreiptis į „Sodros“ Panevėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g. 60, LT-35167 Panevėžys, el. p. panevezys@sodra.lt) – ten įmokų administravimo specialistai patikrins apskaičiuotų PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų pagrįstumą.

Suskleisti
Ar žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu keliose ES šalyse ?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš Europos Sąjungos (ES) šalių, t. y. toje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Tad jei žmogus deklaravo išvykimą iš Lietuvos pradėjęs dirbti kitoje ES šalyje, jis turi mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet jam nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų Lietuvoje.

Suskleisti
Ar reikia PSD įmokas mokėti Lietuvoje individualią (taip pat ir žemės ūkio) veiklą vykdantiems asmenims, jei jie dirba kitoje ES šalyje?

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 formos pažymėjimą, dėl kurio išdavimo reikia kreiptis į tos valstybės instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Suskleisti
Ar reikia pateikti dokumentų, įrodančių draustumą privalomuoju sveikatos draudimu kitoje ES valstybėje narėje, vertimą į lietuvių kalbą?

Jeigu yra pateikiama standartizuota pažyma (pvz., E104 forma, S041 forma), tokiu atveju išversti dokumento į lietuvių kalbą nereikia. Tačiau jeigu yra išduota laisvos formos pažyma ir ši pažyma yra išduota ne anglų arba lenkų kalba, tokiu atveju asmuo turi pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-12-09
Ar informacija naudinga?