Ką daryti?
 1. Jei gavote traumą darbe arba pakeliui į/iš darbo, atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į/iš darbo.
 2. Jei reikia, gydytojas Jums išrašys elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, kuriame nurodys, kad nedarbingumas yra susijęs su trauma patirta darbe ar pakeliui į/iš darbo.
 3. Informuokite darbdavį apie neatvykimą į darbą, jei nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į/iš darbo.
 4. Dėl nelaimingo atsitikimo turi būti atliktas tyrimas. Jei trauma lengva, tyrimą atliks darbdavio sudaryta komisija, jei sunki ar mirtina – Valstybinė darbo inspekcija.
 5. Darbdavys arba Valstybinė darbo inspekcija „Sodrai“ pateikia nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo akto (forma N-1) ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo tyrimo akto (forma N-2) originalą bei nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiagos patvirtintą kopiją. Pateikiami ir kiti dokumentai, tokie kaip: darbo sutartis, darbo laiko žiniaraštis ir pan.
 6. Šių duomenų pagrindu „Sodra“ priima sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo draudžiamuoju įvykiu.
 7. Jei nelaimingas atsitikimas pripažįstamas draudiminiu, „Sodra“ ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo paskirs ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į/iš darbo (ligos išmoką).
 8. Jei nelaimingas atsitikimas darbe ar pakeliui į/iš darbo pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu, mokama 100 proc. Jūsų darbo užmokesčio dydžio ligos išmoka (išmoka negali viršyti numatytų „lubų“, kurios siekia 2 vidutinius šalies atlyginimus, kurie buvo užpraeitą kalendorinį ketvirtį), priešingu atveju - mokama ligos išmoka įprastine tvarka.
 9. Ligos išmoka nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į/iš darbo atveju mokama už visą nedarbingumo laikotarpį: nuo pirmosios nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo arba darbingumo lygio nustatymo dienos.
 10. Jei Jums nustatomi darbingumo netekimo procentai, gali būti paskirta vienkartinė arba periodinė netekto darbingumo kompensacija.
 11. Mirties atveju, gali būti skiriama periodinė arba vienkartinė išmoka mirusiojo šeimos nariams ar išlaikytiniams.
 12. Jei traumą darbe patyrėte ar susirgote profesine liga iki 1999 m. gruodžio 31 d., išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe Jums gali būti skirtos pagal Laikinąjį žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga įstatymą.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Į Sodrą reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į/iš darbo pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Išmoka gali būti skirta, jei:

 1. Nelaimingas atsitikimas darbe ar pakeliui į/iš darbo pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu. Šį sprendimą, remdamasi Valstybinės darbo inspekcijos ar darbdavio nelaimingo atsitikimo tyrimo aktu ir kitais dokumentais priima „Sodra“.
 2. Esate draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu.
 3. Nelaimingas atsitikimas įvyko darbo laikotarpiu, pakeliui į darbą ar iš darbo.
 4. Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
 5. Dėl laikino nedarbingumo netenkate pajamų.
 6. Jums nustatytas nedarbingumo lygis dėl nelaimingo atsitikimo darbe.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?

Prašymą skirti ligos išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

 

Prašymą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti išmoką.
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai

Kiekvienas įvykis nagrinėjamas individualiai ir kiekvienu atveju sprendžiama kokių dokumentų papildomai reikia. Papildomai gali būti pateikti tokie dokumentai:

 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
 • Darbo sutartis ar įsakymas dėl priėmimo į valstybės tarnybą ir pan.
 • Pareiginė instrukcija (pareigybės aprašymas).
 • Įsakymas dėl komandiruotės.
 • Įvykio schema.
 • Liudytojų paaiškinimai apie nelaimingo atsitikimo darbe priežastis ir aplinkybes.
 • Pažyma apie traumos sunkumą.
 • Dokumentai (gydytojų išvados, tyrimų rezultatai, pažymos), kuriuose yra išvados dėl nukentėjusiojo neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų medžiagų.
 • Asmens darbo grafiko kopija.
 • Kiti dokumentai, kuriose yra duomenų apie nelaimingą atsitikimą darbe arba mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe priežastį.
 • Teismo sprendimai, nuosprendžiai ir kiti dokumentai, gauti iš teisėsaugos institucijų ir administracinius teisės pažeidimus tiriančių institucijų.
Suskleisti
Išmokų dydis
 1. Skiriama 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.
 2. Kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti nustatomas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

 

  Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe Jums buvo išduotas 2017 m. sausio mėnesį, tad kompensuojamasis uždarbis Jums bus skaičiuojamas pagal pajamas turėtas 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais.

   Mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti negali būti didesnis nei 1566,60 Eur (2 VDU dydis, galiojęs užpraėjusį ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo mėnesio) ir negali būti mažesnis nei 117,50 Eur (15 proc. VDU dydžio, kuris galiojo užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo nustatymo dienos).

  Ligos išmoka mokama pagal nedarbingumo pažymėjimą už darbo laiką pagal Jūsų darbo ar pamainų grafiką. Jei toks grafikas nėra sudarytas, ligos išmoka mokama už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę ir atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos išmoka bus išmokėta į Jūsų asmeninę sąskaitą arba per mokėjimo įstaigą.
 • Ligos išmoka į sąskaitą pervedama nė vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje. 
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Ligos išmoka mokama nuo pirmos nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos. 
 • Jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ligos išmoka mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-08-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!