Jei visa informacija apie MOTINYSTĖS išmokos gavimą Jums yra žinoma, tuomet galite iš karto užpildyti ir pateikti prašymą prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros.

Ką daryti?
 1. Aptarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite datą. Nuo sutartos datos gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.
 2. Kai gydytojas Jums išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, apie tai informuokite darbdavį, kad šis savo ruožtu parengtų reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų bei pateiktų „Sodrai“  NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ INTERNETU, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Motinystės išmoka priklauso, JEIGU:

 1. Gydytojas išdavė elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą
 2. Esate draudžiama motinystės socialiniu draudimu:
 • dirbate pagal darbo sutartį,
 • valstybės tarnyboje,
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis,
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą,
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą,
 • esate individualios įmonės savininkė,
 • mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narė;
 • esate šeimynos dalyvė;
 • privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliekanti alternatyviają krašto apsaugos tarnybą;
 • Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karė, taip pat karė savanorė;
 • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinė bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
 • esate deleguoto asmens sutuoktinė bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • LR Prezidento sutuoktinė;
 • auginate prieš tai gimusį, įvaikintą ar globojamą vaiką iki 3 metų.

   Dirbančios pagal individualios veiklos pažymą, vykdančios individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyvės, individualių įmonių savininkės, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrosios narės laikomos apdraustosiomis, jeigu yra sumokėjusios motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį.

 1. Buvote atleista iš darbo bei turite reikalaujamą stažą.
 2. Turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos. 
 3. Jei reikalaujamo stažo neįgijote DĖL TO, KAD:
 • per pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karė savanorė, aktyviojo ar parengtojo rezervo karė ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių 
 • per pastaruosius dvejus metus moteris buvo kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliko alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į išmoką įgijus nuo 2017-01-01)
 • nes prieš tai turėjote vaiko priežiūros atostogas, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju, motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti „Sodrai“?
 1. Prašymą skirti motinystės išmoką,
 2. ​​Prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo ir, jei reikia, papildomo NPD taikymo.

Šiuos prašymus galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per Asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

 

 Prie Asmeninės sodra paskyros gyventojui galima prisijungti naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu

 

 1.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, paspaudus kairiojoje meniu juostoje "Formos ir šablonai“ ir suradus: „Prašymas skirti motinystės išmoką“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 2.  Atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti išmoką.
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos, galima pateikti darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja., išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą. Jei pažymos nepateiksite, NPD (ir PNPDPNPDPapildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Šiuo metu 200 Eur už kiekvieną vaiką ar įvaikį iki 18 metų. Detaliau apie PNPD ir jo taikymą - www.vmi.lt) bus taikomi nuo kito mėnesio pirmos dienos, o susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką galėsite susigrąžinti deklaravusi pajamas VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt.
 2. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per Asmeninę sodra paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 3. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, reikia pateikti atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.
 4. Jei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
Suskleisti
Išmokų dydis

Motinystės išmoka yra 100 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalios išmokos dydžiai.

 • Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė, nei 20 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos. 2017 metų I ketvirtį minimali išmoka - 156,66 Eur.
 • Motinystės išmokos „lubos“ nėra taikomos ir siekia 100 proc. Jūsų kompensuojamojo darbo užmokesčio.

 

 Motinystės išmoka mokama už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

 

 Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės išmoką. Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

 Sprendimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos. Jeigu priimamas sprendimas neskirti išmokos, apie jį informuojama per 5 kalendorines darbo dienas.

 

 Motinystės išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 

 Jei sąskaitos neturite, išmoką galėsite atsiimti pasirinktame ir prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

 Išmoka pervedama per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Motinystės išmoka sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

 

 Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, galite pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės išmoka – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, išmokos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą turite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės išmokos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį išmokos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus išmokos išmokėjimą dalimis, išmokos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį.

 

 Išmoka mokama:

 

 1. už 126 kalendorines dienas, kai nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių
 2. komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų
 3. už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas
 4. už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas

 

 Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės išmoka mokama:

 

 1. už 28 kalendorines dienas po gimdymo
 2. papildomai už 98 kalendorines dienas, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau
 3. komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, išmoka mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų
 4. Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės išmoka mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

 Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio GLOBĖJU, motinystės išmoka mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-01-23
Ar informacija naudinga?