Jei visa informacija apie VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKOS gavimą Jums yra žinoma, tuomet galite iš karto užpildyti ir pateikti prašymą prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros.

Noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-pasalpa.png

Noriu prižiūrėti kūdikį (VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA)

Ką daryti?
 1. Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi VIENAS iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti išmoką. Apie savo sprendimą taip pat iš anksto reiktų informuoti darbdavį.
 2. Parašyti prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas, ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jos gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.
 3. Kreipkitės į „Sodrą“ dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros atostogas. Prašymą dėl šios išmokos skyrimo „Sodrai“ galima pateikti INTERNETU, paštu arba atvykus į skyrių.
 4. Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo reikia nurodyti kiek laiko norėsite ją gauti. Vėliau šio pasirinkimo nebebus galima keisti, tad būtina apsispręsti iš anksto. Jei kitas iš tėvų, turintis teisę gauti šią išmoką, kreipsis dėl šios išmokos už tą patį vaiką, jam išmokos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą.
 5. Vaiko priežiūros išmoka už tą patį vaiką gali būti skiriama VIENAM iš tėvų (įtėvių), todėl, tėvai, turintys teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis.

 Pavyzdžiui, gimus kūdikiui mamai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti vaiko priežiūros išmoką dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju mama turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo. Visus šiuos prašymus galima pateikti INTERNETU, paštu arba skyriuje.

 

 • Jei apsisprendžiama gauti išmoką iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to „Sodros“ mokama išmoka nebus mažinama.
 • Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir vaiko priežiūros išmokas už atskirus vaikus gauti gali abu tėvai.
 • Įsivaikinus vaiką, nepriklausomai nuo jo amžiaus, Jums gali būti suteiktos vaiko priežiūros atostogos ir ne ilgiau kaip tris mėnesius mokama vaiko priežiūros išmoka. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, dėl šių atostogų suteikimo Jums reikia kreiptis į darbdavį, o dėl išmokos – į „Sodrą“. 
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Vaiko priežiūros išmoka priklauso, JEIGU:

 • Esate draudžiama motinystės socialiniu draudimu:
 • dirbate pagal darbo sutartį,
 • valstybės tarnyboje,
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis,
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą,
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą,
 • esate individualios įmonės savininkai,
 • mažosios ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai,
 • šeimynos dalyviai,
 • privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviają krašto apsaugos tarnybą,
 • Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris,
 • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas LR diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
 • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos,
 • esate deleguoto asmens sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje,
 • LR Prezidento sutuoktinis (-ė),
 • auginate prieš tai gimusį, įvaikintą ar globojamą vaiką iki 3 metų.

 

   Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustaisiais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį.

 

 

 • Esate vaiko tėvas, motina, įtėvis, įmotė ar globėjas
  • kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas, išskyrus antraisiais vaiko auginimo metais (jei išmoka gaunama dvejus metus, antraisiais metais galite dirbti, taigi pasinaudoję šia galimybe jau nesate atostogose)
  • esate savarankiškai dirbantis asmuo* (teisės į išmoką diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos)
  • buvote atleistas iš darbo, bet turite reikiamą stažą.
 • Iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą
 • Jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
  • per pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karys savanoris, aktyviojo ar parengtojo rezervo karys ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių 
  • per pastaruosius dvejus metus moteris buvo kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliko alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į išmoką įgijus nuo 2017-01-01)
  • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką;
 2. Prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja.) taikymo ir, jei reikia, papildomo NPD taikymo.

   

Šiuos prašymus galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU per prisijungus prie savo asmeninės sodra paskyros
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, paspaudus „Paslaugos“ ir pasirinkus „Prašymų formos“ susirasti „Prašymas skirti vaiko priežiūros išmoką“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į teritorinį „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti pašalpą. 

 

 Prie savo asmeninės sodra paskyros prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 1. Įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašą, jeigu darbdavys nėra pateikęs informacijos apie suteiktas atostogas Sodrai (pranešimo 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo.).
 2. Notariškai patvirtintą vaiko gimimo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje. Jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. Užsienyje išduoti vaiko gimimo liudijimai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje išduoti, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip. 
 3. Pažymą iš mokyklos, jeigu turite teisę į papildomą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja., už vyresnį kaip 18 metų vaiką besimokantį dieninėje bendro lavinimo mokykloje.
 4. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei vaiko priežiūros atostogų metu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per savo asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma
 5. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 6. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei vaiko priežiūros atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ar kt.
Suskleisti
Išmokų dydis

Pasinaudokite skaičiuokle

 

 • Pasirinkus gauti išmoką iki vaikui sueis vieni metai – mokama 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Pasirinkus išmoką gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jei dviejų vaikų priežiūrai atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – vaiko priežiūros išmoka mokama kiekvienam iš jų bendra tvarka.
 • Jei Jūs vaiką įsivaikinote, nepriklausomai nuo jo amžiaus, vaiko priežiūros išmokos dydis yra 70 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, metu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
 • Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
 • Jei pasirinkote vaiko priežiūros išmoką gauti dvejus metus, antraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar išmokų

 

 Vaiko priežiūros išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. 

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalūs ir maksimalūs išmokos dydžiai.

 

 • Minimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 156,66 Eur (20 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo).
 • Maksimali vaiko priežiūros išmoka per mėnesį yra 1566,60 Eur (dviejų vidutinių šalies atlyginimų dydis, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos).

 

Jei pasirinkote išmoką gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 1096,62 Eur, antraisiais – 626,64 Eur.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

 Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

 Ne anksčiau nei mėnesio 20 dieną išmokos suma pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

 

 Jei sąskaitos neturite, išmoką galėsite atsiimti pasirinktame ir prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

​ Ši išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki vaikui sueis vieni arba dveji metai, pagal Jūsų prašyme nurodytą pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę.

 

 Jei negavote motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka Jums gali būti mokama nuo pat vaiko gimimo dienos.

 

 Jei buvote nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose ir gavote motinystės arba tėvystės išmoką, tuomet vaiko priežiūros išmoka bus mokama nuo minėtų atostogų pabaigos.

 

 Jei Jūs vaiką įsivaikinote ir Jums yra suteiktos vaiko priežiūros atostogos pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus vaiko priežiūros išmoka Jums bus mokama darbdavio suteiktų atostogų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Ši išmoka gali būti mokama vienam iš įtėvių. 

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-01-25
Ar informacija naudinga?