ico_Prasymas-skirti-senatves-pensija_80x80_Zalia.png

Gaunu pensiją Lietuvoje, bet išvykstu gyventi į UŽSIENĮ

Ką daryti?
 1. Jei išvykstate nuolat gyventi į užsienį, turite deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos.
 2. Deklaravus išvykimą iš Lietuvos ir apie tai neinformavus Sodros Jums bus nutrauktas pensijos mokėjimas.
 3. Jei išvykstate nuolat gyventi į kitą valstybę ir esate Lietuvoje paskirtos senatvės, netekto darbingumo, našlių ar našlaičių, valstybinės, taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos gavėjas, reiktų per 10 dienų apie savo išvykimą pranešti Sodrai.
 4. Jei išvykstate į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybę, ar Šveicariją, pateikus prašymą, Jums bus sumokėta pensija už mėnesį, kai deklaruotas išvykimas. Jei išvykstate į kitą valstybę, Jums bus išmokėta pensija už išvykimo mėnesį.
 5. Pensijos mokėjimas bus atnaujintas pateikus prašymą Sodros teritoriniame skyriuje arba Užsienio išmokų tarnybai tiesiogiai arba per kompetentingą įstaigą valstybėje, kur išvykstate gyventi.
 6. Jei išvykstate į Vokietiją, Austriją, Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą, Moldovą ar Kanadą dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per šių valstybių kompetentingas įstaigas.
 7. Pensija pagal galiojančius teisės aktus ar tarptautines sutartis gali būti pervedama į užsienio valstybėje esančią Jūsų sąskaitą:

 

 • į ES šalis – eurais, išskyrus Lenkiją, kur pervedama zlotais
 • į JAV – JAV doleriais
 • į Kanadą – Kanados doleriais
 • į šalis su kuriomis nėra sutarčių pervedama eurais
 • į Baltarusiją, Ukrainą ir Rusiją pensija pervedama per šių šalių kompetentingas įstaigas:
  • į Baltarusiją pervedama Baltarusijos rubliais
  • į Rusiją pervedama Rusijos rubliais
  • į Ukrainą pervedama eurais, o Ukrainos kompetentinga įstaiga išmoka grivinomis.

 

Už pensijos persiuntimo išlaidas gavėjas nemoka. Gavėjas apmoka išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jo asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į Sodrą?

 Jei išvykstate nuolat gyventi į kitą valstybę, deklaruojate savo išvykimą ir esate Lietuvoje paskirtos senatvės, netekto darbingumo, našlių ar našlaičių, valstybinės, taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos gavėjas, reiktų per 10 dienų apie savo išvykimą pranešti Sodrai.

Nuvykus gyventi į kitą valstybę, reikia pateikti prašymą dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo per tos valstybės kompetentingą įstaigą arba asmeniškai Sodros Užsienio išmokų tarnybai.

Išvykus gyventi į Vokietiją ar Austriją taip pat į Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją, Moldovą ir Kanadą prašymą atnaujinti pensijos mokėjimą būtina pateikti per vietos kompetentingą įstaigą.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Pagal galiojančius teisės aktus užsienyje gyvenantiems gavėjams gali būti mokamos:

 

 1. senatvės,
 2. netekto darbingumo,
 3. našlių ir našlaičių pensijos,
 4. valstybinės,
 5. taip pat iki 1995 m. paskirtos maitintojo netekimo ar ištarnauto laiko pensijos.

 

 Jei nuolat gyventi į užsienį išvyksta išankstinės, valstybinės nukentėjusių asmenų, valstybinės nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių, valstybinės mokslininkų pensijos ar kompensacijų už darbą ypatingomis sąlygomis bei transporto išlaidų kompensacijų gavėjas, jam pensijos ar kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas. Mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos. Pateikus prašymą, šios pensijos ir kompensacija gali būti išmokamos už šešis mėnesius į priekį, tokio dydžio, kokio buvo išvykimo mėnesį, ir toliau nebemokamos.

 

 Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei asmuo išvyksta gyventi į ES ar EEE valstybę, ar Šveicariją. Kitais atvejais šios pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?

Per 10 dienų pranešti Jums pensiją mokančiam Sodros skyriui apie išvykimą (atvykus į skyrių arba telefonu). Jei norite, kad pensija toliau būtų mokama Sodros Užsienio išmokų tarnybai reikia pateikti:

 

 • prašymą tęsti pensijos mokėjimą, nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje (Prašymo formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos įstaigos, jog toje valstybėje nepaskirta pensija už stažo laikotarpius, už kuriuos gaunama pensija iš Lietuvos. Tokią pažymą Jums pageidaujant gali gauti pati Sodros Užsienio išmokų tarnyba. Jei dokumentai tvarkomi per kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą, šiuos dokumentus sutvarko pati įstaiga
 • nurodyti asmeninės sąskaitos rekvizitus. Sąskaita gali būti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į sąskaitą esančią užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje, reikia nurodyti pageidaujamą pensijos mokėjimo periodiškumą (kiekvieną mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį arba vieną kartą per metus), taip pat nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitą tarptautiniu IBAN formatu.

 

Šiuos duomenis galima pateikti asmeniškai Sodros Užsienio išmokų tarnybai arba per atitinkamą įstaigą valstybėje, kurioje gyvenate. Jei išvykstate į Vokietiją, Austriją, Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą ar Kanadą dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per šių valstybių kompetentingas įstaigas. 

 

 Svarbu! Jei norite, kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas, kasmet spalio-gruodžio mėnesiais Sodros Užsienio išmokų tarnybai turite pateikti:

 

 • užsienio valstybės, kompetentingos institucijos pažymą apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d. (Pažymos formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • jei asmuo gyvena buvusios SSRS respublikoje – dar ir tos užsienio valstybės atitinkamos institucijos išduotą pažymą, įrodančią, kad už stažą, kuris įskaitytas apskaičiuojant Lietuvoje paskirtą pensiją, pensininkas negavo ir negauna užsienio valstybės pensijos.

 

 Laiku negavus minėto dokumento, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. bus stabdomas. Pateikus trūkstamą dokumentą, pensijos mokėjimas pratęsiamas nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją buvo išlikusi.

Dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip.

Suskleisti
Išmokų dydis

Įprastai, Jums bus išmokama tokio pat dydžio pensija, kokia buvo paskirta Lietuvoje. Už pensijos persiuntimo  išlaidas gavėjas nemoka.

 

 Jei jums išvykus nuolat gyventi užsienyje pensija bus pervedama į užsienyje esančios kredito įstaigos sąskaitą, turėsite apmokėti išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jūsų asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Jei išvykstate gyventi į ES, EEE valstybę arba Šveicariją:

 

 • Deklaravus išvykimą ir per 10 dienų apie tai pranešus Sodrai, pateikus prašymą, pensija sumokama už išvykimo mėnesį (kai deklaruotas išvykimas LR Gyventojų registre). Po to, pensijos mokėjimas Lietuvoje nutraukiamas.
 • Dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per gyvenamosios vietos įstaigą mokančią pensijas, kuri atsiunčia reikiamus dokumentus Sodros Užsienio išmokų tarnybai. Galite prašymą pateikti ir tiesiogiai Sodros Užsienio išmokų tarnybai. Išvykus į Vokietiją ar Austriją būtina kreiptis per vietos pensijas mokančią įstaigą. 
 • Pateikus prašymą, pensija toliau gali būti pervedama į Lietuvoje esančią sąskaitą arba į sąskaitą užsienyje. Tokiu atveju gavėjas turės apmokėti lėšų įskaitymo į asmeninę sąskaitą išlaidas.

 

 Pensija į asmeninę sąskaitą užsienyje bus pervedama tokiu periodiškumu, kokiu pageidausite: kas mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį, kartą per metus. Kiek kainuos tarptautinis pervedimas galima sužinoti kredito įstaigoje, kur yra Jūsų sąskaita. Siekiant sutaupyti pervedimo išlaidas, paprastai renkamasi gauti išmokas rečiau.

 

 Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos, valstybinės našlių ir našlaičių pensijos bei personalinės pensijos pervedamos tik į asmenines sąskaitas Lietuvos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

 

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Pensijos mokėjimo trukmė priklauso nuo pensijos rūšies ir terminų. Jos mokėjimo trukmei Jūsų gyvenimas užsienyje įtakos neturi.

Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Nuo 2015 m. birželio 1 d. išduodami naujo pavyzdžio pensijos gavėjo pažymėjimai.

 

Pensijos gavėjui pažymėjimas išduodamas atvykus į „Sodros“ skyrių bei pateikus:

 

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką, skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

 Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje.

 

 Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti šiame dokumente -  

 

Skrajutė su reikalavimais, skirtais pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.

Atsisiųsti skrajutę (PDF)

Suskleisti
Susiję įstatymai ir nutarimai
 • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
 • 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009
 • 2012 m. gegužės 22 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 465/2012
 • 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010
 • Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos (toliau – Sutartis), pasirašyta 2005 m. liepos 5 d., įsigaliojo nuo 2006–11–01 (Žin., 2005, Nr.143-5186)
 • Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams tvarka, patvirtinta Fondo valdybos direktoriaus 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V–100
 • LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
 • LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
 • Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
 • Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje“
 • Tarybos reglamentas(EEB) Nr. 574/7
 • Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos, pasirašyta 1999 m. vasario 4 d., įsigaliojo nuo 1999-12-15  (Žin., 1999, Nr.61–1979)
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-08-03
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!