Jei asmenys iki senatvės pensijos amžiaus likus 5 metams neturi jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų ir nedirba, tačiau turi būtinąjį stažą senatvės pensijai, jie gali kreiptis dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo.

Kas gali gauti išankstinę senatvės pensiją?

Išankstinę senatvės pensiją galite gauti, jei:

 1. iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
 2. turite būtinąjį stažą senatvės pensijai;
 3. negaunate kitų periodinių išmokų ir pajamų;
 4. nedirbate ir negaunate jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų (pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškai vykdomos veiklos, iš ūkininko veiklos, užsienio valstybėje).

 

Išimtis taikoma, jei turite bent pusę būtinojo stažo senatvės pensijai ir atitinkate bent vieną iš šių sąlygų: 

 1. Esate motina, pagimdžiusi ir išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų.
 2. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo neįgalius vaikus ar vaikus, netekusius 60% ir daugiau darbingumo.
 3. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai“.

Suskleisti
Kada kreiptis į „Sodrą“?

Išankstinė senatvės pensija gali būti skirta likus ne daugiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Taigi į „Sodra“ galima kreiptis likus 5 metams iki šio amžiaus arba bet kuriuo metu vėliau.

   Kviečiame Jums patogiu metu atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą. 

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Jei anksčiau nesate pateikę:​
  • dokumentus įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė);
  • jeigu esate motina, išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, reikia pateikti vaikų gimimo liudijimus;
  • jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo neįgalius vaikus ar vaikus, netekusius 60 proc. ir daugiau darbingumo, jeigu šie vaikai pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • vaiko gimimo liudijimą;
   • gydytoju konsultacines komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu vaikas buvo pripažintas neįgaliu;
  • jei ne mažiau kaip 15 metu slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir Jūsų paskyrimą globėju ar rūpintoju;
   • gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu slaugytas asmuo buvo pripažintas neįgaliu.

 

Išankstinei senatvės pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti
Kaip pateikti prašymą skirti pensiją?

Prašymą skirti pensiją galima pateikti: 

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui
 2. Paštu.

​​  Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 1. Atvykus į „Sodros“ skyrių.

 

Prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija. 

Suskleisti
Kokio dydžio gausiu pensiją?

Pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

 

Kaip apskaičiuojama senatvės pensija?

 

   Svarbu! Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija, tačiau ji mažinama 0,4% už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos. Asmenims, kuriems buvo mokama išankstinė pensija, skiriant senatvės pensiją, ji bus mažinama 0,4% už kiekvieną mėnesį, kai buvo mokama išankstinė pensija.

   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

   Pavyzdžiui, kreipėtės dėl išankstinės senatvės pensijos 5 metų laikotarpiui (60 mėnesių). Jums apskaičiuota pensija yra 240 €. Atsižvelgus į išankstinės senatvės pensijos mokėjimo laiką, Jums bus skirta 24% (60×0,4% = 24%) mažesnė išankstinė senatvės pensija, t. y. 182,40€. Tačiau jeigu gaunant išankstinę senatvės pensiją Jūs ją nutraukėte ar sustabdėte, senatvės pensija bus mažinama tik už tą laikotarpį, kai Jūs gavote išankstinę senatvės pensiją.

Suskleisti
Kaip perskaičiuotos iki 2017-12-31 paskirtos išankstinės senatvės pensijos?
Kiek laiko gausiu pensiją?

Išankstinė senatvės pensija mokama iki senatvės pensijos amžiaus.

 1. Mokėjimas bus nutrauktas, jei:

 • sukaks senatvės pensijos amžius;
 • išvyksite gyventi į užsienį. Tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, galėsite ir toliau gauti išankstinę senatvės pensiją.

2. Mokėjimas bus sustabdytas, jei:

 • įsidarbinsite arba pradėsite dirbti savarankiškai;
 • tapsite ūkininku ar jo partneriu;
 • gausite darbinių pajamų užsienio valstybėje;
 • bus paskirta kita pensija ar išmoka.

3. Asmens prašymu paskirtos išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti atnaujinamas, jeigu asmuo atitinka sąlygas šiai pensijai gauti. Pateikus prašymą, išankstinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos.

 

  Svarbu! Visais 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, išskyrus kai sukanka senatvės pensijos amžius, apie pasikeitimą turite informuoti „Sodros“ skyrių per 10 dienų. Sukakus senatvės pensijos amžiui, turite pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Išankstinė senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

Išankstinė pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  2. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybės išgryninti pinigus.
 3. atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  į namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
DUK

Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija ir mažinama 0,4 proc. už kiekvieną pilną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.

Dalintis

Kai asmuo, kuris yra gavęs išankstinę senatvės pensiją, sukanka senatvės pensijos amžių, jam skiriama senatvės pensija bus mažinama po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kurį gavo išankstinę senatvės pensiją.

  Pavyzdžiui, jei asmuo gavo išankstinę senatvės pensija 50 mėnesių, paskirtoji senatvės pensija bus sumažinta 20 proc. (0,4 x 50), gavusiam 12 mėnesių – 4,8 proc. (0,4 x 12) ir pan.

Dalintis

Jei Jūs gaunate išankstinę senatvės pensiją ir įsidarbinate pagal darbo sutartį ar imate dirbti savarankiškai, gaunate draudžiamųjų pajamų užsienyje, jos mokėjimas sustabdomas.

Dalintis

Jei ūkininkaujate ir turite draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos, išankstinė senatvės pensija neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas. 

Dalintis

Išankstinė senatvės pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo yra registruojamas ūkininku ar ūkininko partneriu bei gauna draudžiamųjų pajamų iš ūkininkavimo veiklos. Tad, jei ištekėjote už ūkininko, tačiau nesate registruota kaip ūkininkė ar ūkininko partnerė ir negaunate draudžiamųjų pajamų iš ūkio veiklos, išankstinė senatvės pensija Jums bus toliau mokama. 

Dalintis
 1. Prisijunkite prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Noriu gauti pensiją“.
 5. Raskite formą „Prašymas skirti išankstinę senatvės pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų skiltyje galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojamas apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis

Taip, likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus, galite kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

  Jei kreipėtės vėliau nei sukakote senatvės pensijos amžių, senatvės pensija Jums bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 6 mėnesių iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

  Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas bus nutrauktas, kai tik Jums sukaks senatvės pensijos amžius.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-10-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!