Dažniausiai užduodami klausimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, nuo 2016 m. sausio 1 dienos visi įmokų dydžiai yra 2 proc.:

 1. Valstybino socialinio pensijų draudimo įmokų dalis dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
 2. Papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos dalis nuo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
 3. Papildomos iš valstybės biudžeto lėšų mokamos įmokos dalis.
 4. Vienam iš tėvų, auginančiam vieną ar daugiau vaikų iki 3 metų ir gaunančiam motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą arba draudžiamą valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą už kiekvieną vaiką pervedama įmokos dalis.

Papildomos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis (2 punktas) ir papildomos iš valstybės biudžeto lėšų (3 punktas) mokamos pensijų įmokos iki 2015 m. pabaigos sudarė 1 proc. 

Valstybės už pensijų sistemos dalyvį mokama suma (3 punktas), taip pat mažamečius vaikus auginantiems tėvams pervedama suma (4 punktas) nuo 2016 m. sausio 1 dienos sudaro 2 proc. nuo Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto užmokesčio vidurkio.

Dalintis

Pensijų kaupimo sistema – tai galimybė kaupti senatvei. Apsisprendusieji dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje, dalį socialinio pensijų draudimo įmokų, šiuo metu mokamų „Sodrai“, ir dalį savo darbo užmokesčio nukreips į savo sąskaitą pasirinktame pensijų fonde. Sukakę senatvės pensijos amžių, dalyviai gaus pensiją iš dviejų šaltinių: iš „Sodros“ ir iš pensijų fonde sukauptų lėšų. Išsamesnę informaciją apie pensijų kaupimą rasite čia. 

Dalintis
Pensijų kaupimo sistemoje gali dalyvauti asmenys, kurie turi draudžiamųjų pajamų, nuo kurių privalomai skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Taip pat asmenys, pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą turintys teisę pervesti lėšas iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos, išskyrus asmenis, kurie jau yra sukakę senatvės pensijos amžių.
 
 Svarbu: apsisprendus dalyvauti pensijų kaupime, grįžti atgal į „Sodrą“ galima tik per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo.
 
Asmenys pensijų kaupimo dalyviais tapę iki 2013 m. sausio 1 d., laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d. turėjo teisę vienašališkai sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą apie tai raštu pranešę pensijų kaupimo bendrovei.
Dalintis

Pagrindiniai rodikliai yra šie: kaupimo laikotarpio trukmė, atlyginimo dydis, investavimo pajamingumas, atskaitymų pensijų kaupimo bendrovės naudai dydis ir t.t.

Dalintis

Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka.

  Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.

Dalintis

Kaip ir kiekviena paslauga, pensijų kaupimas kainuoja. Už kaupiamų lėšų tvarkymą pensijų kaupimo bendrovė ima mokesčius. Smulkesnę informaciją šiuo klausimu rasite Pensijų kaupimo įstatyme bei konkretaus pensijų fondo taisyklėse.

Dalintis
 1. Atsižvelkite į būsimą kaupimo trukmę – kuo šis laikotarpis ilgesnis, tuo labiau tinka rizikingesnio investavimo pensijų fondas, kurio investicijų grąža per ilgą laiką gali būti daug didesnė, nei pasirinkus atsargesnio investavimo pensijų fondą.
 2. Atsižvelgdami į kaupimo trukmę, rinkitės fondą su labiausiai Jums tinkančiais mokesčiais. Kaupiantiems ilgai, svarbus kuo mažesnis mokestis nuo pensijų sąskaitoje sukauptos sumos, o kaupiantiems trumpai, patartina pasirinkti fondą su mažesniu mokesčiu nuo įmokos.
 3. Atsižvelkite į kuo ilgesnio laikotarpio pensijų fondo pelningumą. Kadangi investavimas – ilgalaikė veikla, spręsti apie pensijų fondo pelningumą tik iš vienerių metų rezultatų - neverta. Reikėtų žiūrėti, kokia yra tendencija per ilgesnį laiką, nes prasti kurių nors metų rezultatai gali būti nulemti ne blogo investavimo, o nepalankios situacijos rinkoje.
 4. Atkreipkite dėmesį ne vien į mokesčių dydžius, bet ir į jų derinį su fondo pajamingumu. Mokesčių dydis galėjo būti vieninteliu kriterijumi pensijų fondui pasirinkti tik pirmaisiais pensijų kaupimo rinkos metais, kai dar nėra aiškus kiekvieno fondo pelningumas. Tačiau vėlesniais metais renkantis pensijų fondą, svarbu ne tik pensijų fondo mokesčiai, bet ir jo pelningumas. Jei pensijų fondo mokesčiai yra maži, bet jo pelningumas - arti nulio, realus kaupimas jame kainuoja daug brangiau ir yra žymiai lėtesnis nei to pensijų fondo, kurio mokesčiai yra gerokai didesni, tačiau investavimo rezultatai yra labai geri ir pelningumas didelis. Išsamesnę informaciją apie pensijų kaupimą galite rasti čia.
Dalintis
Dalyvavimas pensijų kaupime baigiasi, kai:
 1. dalyvis sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jam išmokama visa pensijų išmoka;
 2. dalyvis miršta;
 3. dalyvis pensijų kaupimo sutartį nutraukia per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo;
 4. teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia;
 5. Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių lėšos perkeliamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą.
Dalintis
Pensijų įmokos pervedamos per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti „Sodros“ įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas.
 
„Sodros“ valdybai pradėjus elektroninės bylos formavimą, dalyvių, kurių vardu priskaičiuojamos pensijų įmokos, pensijų kaupimo sutarčių registravimas, nutraukimas, taip pat pensijų kaupimo sutarčių ir dalyvių rekvizitų duomenų keitimas (taisymas) sustabdomas. Jis atnaujinamas tik po to, kai pensijų kaupimo bendrovė informuoja „Sodros“ valdybą duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutartyje nustatyta tvarka apie pensijų įmokų įskaitymą.
 

Pensijų įmokų pervedimo grafikas

 

Metai

Mėnuo

Už periodą

Pervedimo data

PF keitimo ir asmens rekvizitų koregavimo sustabdymo data*

2018 m.

 8 mėn.

2018-08-01 – 2018-08-31

2018-10-04

2018-10-02

2018 m.

 9 mėn.

2018-09-01 – 2018-09-30

2018-11-08

2018-11-06

2018 m.

10 mėn.

2018-10-01 – 2018-10-31

2018-12-06

2018-12-04

2018 m. 11 mėn. 2018-11-01 – 2018-11-30 2019-01-11 2019-01-08
2018 m. 12 mėn. 2018-12-01 – 2018-12-31 2019-02-08 2019-02-05
2019 m. 1 mėn. 2019-01-01 – 2019-01-31 2019-03-08 2019-03-05
2019 m. 2 mėn. 2019-02-01– 2019-02-29 2019-04-05 2019-04-03
2019 m. 3 mėn. 2019-03-01 – 2019-03-31 2019-05-09 2019-05-07
2019 m. 4 mėn. 2019-04-01 – 2019-04-30 2019-06-06 2019-06-04
2019 m. 5 mėn. 2019-05-01 – 2019-05-31 2019-07-05 2019-07-03
2019 m. 6 mėn. 2019-06-01 – 2019-06-30 2019-08-08 2019-08-06
2019 m. 7 mėn. 2019-07-01 – 2019-07-31 2019-09-05 2019-09-03
2019 m. 8 mėn. 2019-08-01 – 2019-08-31 2019-10-04 2019-10-02
2019 m. 9 mėn. 2019-09-01 – 2019-09-30 2019-11-07 2019-11-05
2019 m. 10 mėn. 2019-10-01 – 2019-10-31 2019-12-05 2019-12-03

 

*Pensijų fondų keitimas ir asmens rekvizitų tikslinimas sustabdomas tik tiems asmenims, kurių vardu yra apskaičiuojamos pensijų įmokos ir atnaujinamas nedelsiant po to, kai gaunama informacija apie pensijų įmokų įskaitymą.

**Esant būtinumui Fondo valdyba gali keisti pensijų įmokų pervedimo grafiką.

Dalintis

 

PKB pavadinimas

Pensijų fondas

Nuoroda

UAB „SEB investicijų valdymas“

SEB pensija 1

www.seb.lt/ 

SEB pensija 2

SEB pensija 3

UAB INVL ASSET MANAGEMENT“

INVL Extremo II 16+

www.invl.com/lit/lt

INVL Stabilo II 58+

INVL Mezzo II 53+

INVL Medio II 47+

 
 
 

„Swedbank investicijų valdymas”, UAB

Pensija 1

www.swedbank.lt/

Pensija 2

Pensija 3

Pensija 4

Pensija 5

Pensijų išmokų fondas
Pensija 1961-1967
Pensija 1968-1974
Pensija 1975-1981
Pensija 1982-1988
Pensija 1989-1995
Pensija 1996-2002

UAB „Luminor investicijų valdymas“

 

Luminor pensija 1

www.luminor.lt/lt

Luminor pensija 2

Luminor pensija 3

Luminor pensija 4

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė

„Aviva Lietuva“

Europensija

www.aviva.lt/

Europensija plius

Europensija ekstra

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2014-11-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!