Ar man priklauso senatvės pensija?

Senatvės pensiją galite gauti, jei:

 • sukakote senatvės pensijos amžių;
 • turite minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. 

 

   Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai“.

 

   Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. 2018-aisiais senatvės pensijos amžius moterims yra 62 metai 4 mėn., vyrams – 63 metai 8 mėn. Norėdami sužinoti kada jums sukaks senatvės pensijos amžius, pasinaudokite mūsų skaičiuokle.

Suskleisti
Ką turiu daryti, kad gaučiau pensiją?
 • Kviečiame Jums patogiu metu atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą;
 • Sukakus senatvės pensijos amžiui, Jums teliks pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.
Suskleisti
Kada turiu kreiptis į „Sodrą“?

Dėl senatvės pensijos skyrimo į „Sodrą“ reikėtų kreiptis likus trims ir mažiau mėnesių iki pensijos amžiaus ar bet kuriuo metu vėliau.

Suskleisti
Jei kreipiausi vėliau?

Jei kreipėtės vėliau nei sukakote senatvės pensijos amžių, senatvės pensija Jums bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 6 mėnesių iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Pavyzdžiui, Jūs sukakote senatvės pensijos amžių 2018 m. birželio mėnesį, tačiau dėl senatvės pensijos skyrimo kreipėtės tik 2019 m. vasarį. Senatvės pensija Jums bus išmokėta už laikotarpi nuo 2018 m. rugpjūčio.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 • prašymą skirti senatvės pensiją (prašymo formą galima rasti skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);
 • jei anksčiau nesate pateikę:
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

 

Senatvės pensijai apskaičiuoti imamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti
Kaip pateikti prašymą skirti pensiją?

Prašymą skirti pensiją galima pateikti: 

 1.    INTERNETU prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. 

Prie savo asmeninės paskyros gyventojui  galima prisijungti naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 1.    Paštu

Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 1.     Atvykus į „Sodros“ skyrių.
Suskleisti
Kokio dydžio gausiu pensiją?

Senatvės pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto  vertės ir bazines pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas. Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

 

   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

 


Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet kiekvienų metų liepos 1 dieną pensija Jums bus naujinama, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Senatvės pensija mokama už einamąjį mėnesį.

 

Senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.

3. Atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:

 1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
 2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

 

  Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-12-20
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!