Jei informacija apie išmoką Jums yra žinoma, galite pildyti prašymą internetu prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros

Ką reikia daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą jūsų vaikui ar kitam šeimos nariui, Jums pageidaujant, jis išduos Jums elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą (biuletenį). Jame bus nurodytas slaugos laikotarpis, t.y. periodas, kiek Jūs galėsite slaugyti savo artimąjį ir galėsite neiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį šeimos narį ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys turi pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą Sodrai.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ (internetu arba atvykus į skyrių), jei norite gauti ligos/slaugos išmoką iš „Sodros“ biudžeto,  
 4. Grįžkite į darbą, pasibaigus slaugos periodui. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

 Kreiptis dėl išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos išmoka priklauso, JEIGU:

 

 1. Susirgo Jūsų vaikas (įvaikis) ar kitas šeimos narys (tėvai, įtėviai, sutuoktinis) ir Jums išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (biuletenis);
 2. esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu;
 3. slaugote savo artimąjį darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu);
 4. dėl šeimos nario slaugos praradote darbo pajamas;
 5. pirmajai slaugos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą;
 6. esate jaunesnis nei 26 metai ir iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą);
 7. iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos  socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje), ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 
 8. nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. PRAŠYMĄ skirti ligos išmoką

 

Prašymą galima pateikti:

 

 1.  INTERNETU, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2.  Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš svetainės www.sodra.lt, kairiojoje meniu juostoje paspaudus - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. Jeigu neturite sąskaitos, prašyme reikia nurodyti AB „Lietuvos paštas“ skyrių, kuriame pageidaujate atsiimti išmoką.

 

 Prisijungti prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui galite naudodamiesi elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Sprendimas dėl ligos pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje dienos. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai?
 1. Mokslo baigimo datą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 2. Patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą, jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis.
 3. Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPDNPDNeapmokestinamųjų pajamų dydis. Suma kuriai netaikomi mokesčiai. NPD yra 310 Eur, jei asmuo uždirba ne daugiau nei 380 Eur. Didėjant uždarbiui taikomas NPD mažėja..
 4. Dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas globėjui ar rūpintojui.
Suskleisti
Išmokų dydis

 Pasinaudokite skaičiuokle

 

„Sodra“ nuo pirmos nedarbingumo dienos moka 85 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio. 

 

 Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos.

 

 • Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 5,60 Eur. 
 • Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis slaugant šeimos narį yra 63,41 Eur (kai mokama 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio).

 

Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).

 

 Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą:

 

 •  asmeninę sąskaitą.
 •  Jei sąskaitos neturite, išmoką galėsite atsiimti prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

 Ligos išmoka pervedama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

 Slaugant šeimos narius ligos išmoka mokama:

 

 • Ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote vaikus vyresnius kaip 14 metų, sutuoktinį, tėvus, įtėvius.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų;
 • Už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų. Išmoka gali būti skirta šeimos nariui ar globėjui;
 • Už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jei slaugote stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis (pagal sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintą sąrašą). Išmoka gali būti skirta šeimos nariui, globėjui ar rūpintojui;
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite vaiką, kurio priežiūrai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam iš tėvų, kuris dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti. Pavyzdžiui, mama, esanti vaiko priežiūros atostogose susirgo ir dėl to negali pati prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju biuletenis gali būti išduodamas ir ligos išmoka už nedarbo laikotarpį skiriama vaiko tėčiui, jei jis turi teisę ją gauti. Išmoka gali būti skirta vienam iš tėvų;
 • Ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš vaiko tėvų išduotas nedarbingumo pažymėjimas šiam vaikui prižiūrėti.

   Šis atvejis taikomas tada kai vienas iš tėvų yra vaiko priežiūros atostogose, bet dėl pateisinamų priežasčių (pvz. trauma, liga) negali prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju, ligos išmoka skiriama kitam tėvui.

 • Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite ikimokyklinio amžiaus vaiką, kai darželyje ar mokykloje paskelbiamas karantinas. Pašalpa gali būti skirta vienam iš tėvų.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-01-25
Ar informacija naudinga?