Dirbu-savarankiskai.png

Pareigybės, kurios privalo būti tikrinamos

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Teisės skyriaus vedėjas;
 • Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Registrų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Registrų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Personalo valdymo skyriaus vedėjas;
 • Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjas;
 • Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas;
 • Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjas;
 • Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjas;
 • Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio valdymo skyriaus vedėjas;
 • Ūkio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Komunikacijos skyriaus vedėjas;
 • Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas
 • Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;
 • Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Konsultavimo telefonu skyriaus vedėjas (iki 2017-03-01);
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Registro skyriaus vedėjas;
 • Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
 • Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pensijų skyriaus vedėjas;
 • Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
 • Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
 • Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ūkio skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Informacinės sistemos eksploatavimo ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas.
Suskleisti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos
 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15);
 • Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
 • Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)
 • Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
 • Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas (iki 2016-12-14);
 • Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)
 • Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
 • Taikytinos teisės skyriaus vedėjas;
 • Taikytinos teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-09-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!