Dirbu-savarankiskai.png

Pareigybės, kurios privalo būti tikrinamos

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Teisės skyriaus vedėjas;

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Registrų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Registrų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Personalo valdymo skyriaus vedėjas;

Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjas;

Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas;

Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjas;

Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjas;

Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;

Įmokų administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio valdymo skyriaus vedėjas;

Ūkio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas;

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Komunikacijos skyriaus vedėjas;

Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas

Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjas;

Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Konsultavimo telefonu skyriaus vedėjas (iki 2017-03-01);

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Registro skyriaus vedėjas;

Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;

Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pensijų skyriaus vedėjas;

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;

Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Informacinės sistemos eksploatavimo ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15);

Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);

Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)

Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas (iki 2016-12-14);

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);

Taikytinos teisės skyriaus vedėjas;

Taikytinos teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!