Dirbu-savarankiskai.png

Pareigybės, kurios privalo būti tikrinamos

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 
Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Teisės skyriaus vedėjas;
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Registrų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Registrų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Personalo valdymo skyriaus vedėjas;
Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjas;
Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas;
Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjas;
Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjas;
Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
Įmokų administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio valdymo skyriaus vedėjas;
Ūkio valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas;
Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Komunikacijos skyriaus vedėjas;
Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas
Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjas;
Veiklos stebėsenos  ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Konsultavimo telefonu skyriaus vedėjas (iki 2017-03-01);
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Registro skyriaus vedėjas;
Registro skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas;
Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pensijų skyriaus vedėjas;
Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas;
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas;
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Informacinių sistemų skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ūkio skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Informacinės sistemos eksploatavimo ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos:

 

Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas;
Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15);
Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)
Europos Sąjungos išmokų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas (iki 2016-12-14);
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (nuo 2016-12-15)
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas (nuo 2016-12-15);
Taikytinos teisės skyriaus vedėjas;

Taikytinos teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!