Sužinokite, kokius aukcionus vykdo „Sodra“

Aukcionai Klaipėdoje

„SODROS“ KLAIPĖDOS SKYRIAUS SKELBIMAS

 

„Sodros“ Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. spalio 5 d. 9.30 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje. 

Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2017 m. spalio 19 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu. Su antrajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda 2017 m. spalio 2, 3, 4 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2017 m. spalio 16, 17, 18 d. prieš antrąjį aukcioną Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku. Atsakingas už turtą asmuo: Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Rimgaudas Butkevičius, 128 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 611 32905, el. paštas rimgaudas.butkevicius@sodra.lt .

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu ir įsigijęs dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.15 val. iki 9.15 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako.  

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

Suskleisti
Aukcionai Marijampolėje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės  skyrius administracinei veiklai 15 (penkiolikos) mėnesių laikotarpiui išnuomoja 19,85 kv. m. patalpas, esančias administraciniame pastate adresu: Maironio g. 6, Vilkaviškyje. Pradinis nuompinigių dydis – 39,70 Eur/mėn. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas į banko sąskaitą Nr. LT35 4010 0408 0001 1326 AB DNB bankas. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2017 m. rugsėjo 20 d., A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 110 kab.(kreiptis į Edmundą Bačinską).  Komisijos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 21 d. 14 val., adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Informacija teikiama tel. 8 612 68 425. Visa informacija apie konkurso sąlygas www.sodra.lt

 

Nuomos konkurso sąlygos

Suskleisti
Aukcionai Alytuje

„Sodros“ Alytaus skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

Pakartotinis (IV) aukcionas vyks 2017 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val. adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti tris darbo dienas prieš aukcioną turto buvimo vietose. Informaciją teikia Informacinių sistemų skyriaus vedėja Rasa Jezepčikienė tel. (8 315) 56554, el. p. rasa.jezepcikiene@sodra.lt ir Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bieliauskas, tel. (8 315) 69052, el. p. darius.bieliauskas@sodra.lt

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir /ar kokybės neturi ir ateityje neturės.

Dalyvavimas nemokamas.

AUKCIONE PARDUODAMAS TURTAS >>

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-10-09
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!