Sužinokite, kokius aukcionus vykdo „Sodra“.

 

Aukcionai Klaipėdoje

Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) valdybos Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo tiesioginį viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2017 m. vasario 27 d. 10.00 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje. Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2017 m. kovo 15 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Su antrajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrajame aukcione, vyks 2017 m. kovo 31 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Su trečiajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis turto pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje, 2017 m. vasario 22, 23, 24 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2017 m. kovo  10, 13, 14 d. prieš antrąjį aukcioną, 2017 m. kovo 28, 29, 30 d., prieš trečiąjį aukcioną, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku. Atsakingas už turtą asmuo: Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Rimgaudas Butkevičius, 106 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda, mob. 8 611 32 905, el. paštas rimgaudas.butkevicius@sodra.lt .

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu ir turintis dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.45 val. iki 9.45 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako.  

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

AUKCIONE PARDUODAMAS TURTAS >>

Suskleisti
Aukcionai Panevėžyje

            Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius skelbia materialaus turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo antrąjį viešąjį prekių aukcioną, kuris vyks 2017 m. kovo 14 d. 1000 val. adresu: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, 064 patalpoje. Su parduodamo turto sąrašu ir kainomis susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje. Parduodamą turtą apžiūrėti galima aukščiau nurodytu adresu 2017 m. kovo 9, 10, 13 dienomis nuo 900  iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vedėjas Juozas Šeduikis,  tel.: (8 45) 460 918, 8 686 21895, el.p. juozas.seduikis@sodra.lt

            Neįvykus antrajam aukcionui arba nepardavus turto, 2017 m. kovo 21 d. 1000 val. tuo pačiu adresu vyks trečiasis aukcionas. Su trečiajame aukcione parduodamo turto sąrašu ir kainomis susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje.

            Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., aukščiau nurodytu adresu, pateikus  asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

           Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT484010041200032108 AB DNB banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS IR PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS

 

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

 

 

Įsigijimo data

 

 

Mato vnt

 

 

Kiekis

Pradinė vieneto pardavimo kaina Eur

1

Rašomasis stalas

1997-07-17

vnt

16

2.10

2

Stalas kompiuteriui

1999-11-12

vnt

6

2.10

3

Rūbų spinta

1997-07-23

vnt

2

3.50

4

Kanceliarinė spinta

1997-07-16

vnt

8

5.60

5

Spinta kartotekai

1997-07-23

vnt

4

3.50

6

Spintelė ant ratukų su užraktu

1997-07-23

vnt

12

2.10

7

Kėdė darbo ant ratukų

2001-11-15

vnt

1

1.40

8

Kėdė darbo ant ratukų odinė

1995-01-02

vnt

1

0.70

9

Kėdė medinė

1996-12-13

vnt

1

1.40

10

Kėdė ONTARA (medinė pusminkštė)

1997-07-22

vnt

8

3.50

11

Šarvuoti seifai

1995-01-02

vnt

2

3.50

12

Multifunkciniai kopijavimo aparatai DCP7010

2006-12-21

vnt

3

2.10

13

Dėjimo į vokus mašina MINIMAILER 2

2008-12-17

vnt

1

2.10

14

Šviečiantis informacinis stendas

1995-01-02

vnt

1

1.40

15

Informacinis stendas

1999-02-21

vnt

2

2.10

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2017-03-20
Ar informacija naudinga?