Aukcionai Šiauliuose


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS

 

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo antrą viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 m. birželio 4 d. 10.30 val.  adresu Ežero g.17,  antras aukštas, salė  226.

Aukcione parduodamas turtas

Trečiasis ( nepardavus turto)  aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 30,31 ir birželio 1 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Ežero g.17, Šiauliai, 123 kab. Algiui Balčiūnui. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingi už aukcioną asmenys:

219 kab. Nijolė Kontrimienė.  Teirautis darbo metu tel. (8-41) 52 59 49.

225 kab. Vilchelmina Pipinienė.  Teirautis darbo metu tel. (8-41) 38 34 83.


 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS KELMĖS POSKYRIO

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Kelmės poskyris  skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 gegužės 28 d. 10.30 val. adresu Vytauto Didžiojo g. 88,  II antras aukštas, salė 206.

Aukcione parduodamas turtas

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu  2018 m. birželio 4 d. 10.30 val. Trečiasis aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 23, 24, 25 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, bus vykdoma prieš aukcioną nuo 10.00 val.

Už  nupirktą turtą atsiskaitoma AB SEB banke pagal aukciono metu pateiktą pažymą.

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke per 3 darbo dienas ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Vytauto Didžiojo g. 88, Kelmė, 211 kab. Daliai Krasuckienei. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukcioną asmuo:

201 kab. Ramūnas Maziliauskas.  Teirautis darbo metu tel. (8-427) 61155.


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS JONIŠKIO POSKYRIO

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius Joniškio poskyris skelbia pripažinto nereikalingo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2018 gegužės 28 d. 10.30 val. adresu Livonijos g.19A,  pirmas aukštas, 111 kab.

Aukcione parduodamas turtas

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu  2018 m. birželio 4 d. 10.30 val. Trečiasis aukcionas vyks 2018 m. birželio 8 d. 10.30 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 gegužės 23, 24, 25 dienomis.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokument

Suskleisti
Aukcionai Kaune

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2018 m. birželio 28 d. 14.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab., viešajame prekių aukcione parduoda turtą - kompiuterinę techniką.

Su aukcione parduodamo turto sąrašu ir pardavimo kainomis galima susipažinti interneto svetainėje www.sodra.lt, skyriuje ,,Aukcionai“. Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.

Parduodamo turto sąrašą rasite čia.

Aukciono dalyviai registruojami 2018 m. birželio 28 d. nuo 13.30 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo -  ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Neįvykus pirmajam aukcionui, tuo pačiu adresu antrasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. liepos 5 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. liepos 5 d. nuo 13.30 val.); neįvykus antrajam aukcionui, trečiasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. liepos 12 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. liepos 12 d. nuo 13.30 val.); neįvykus trečiajam aukcionui, ketvirtasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. liepos 19 d.  14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. liepos 19 d.  nuo 13.30 val.). Šiuose aukcionuose parduodamo turto sąrašas ir pradinė pardavimo kaina bus skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt skyriuje ,,Aukcionai“.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 2018 m. birželio 25, 26, 27 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. liepos 2, 3, 4 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. liepos 9, 10, 11 d. prieš trečiąjį aukcioną, 2018 m. liepos 16, 17, 18 d. prieš ketvirtąjį aukcioną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vedėjas Algis Paukštys, tel. 8-37 395244, el. p. algis.paukstys@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Suskleisti
Aukcionai Klaipėdoje

Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną. 

  1. Aukcionas vyks 2018 m. gegužės 17 d. 9.30 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje.
  2. Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2018 m. gegužės 31 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
  3. Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrame aukcione, vyks 2018 m. birželio 14 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
  4. Ketvirtasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas trečiajame aukcione, vyks 2018 m. birželio 28 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.
  5. Penktasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas ketvirtajame aukcione, vyks 2018 m. liepos 9 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

 

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda 2018 m. gegužės 14, 15, 16 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. gegužės 28, 29, 30 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. birželio 11, 12, 13 d. prieš trečiąjį aukcioną, 2018 m. birželio 25, 26, 27 d. prieš ketvirtąjį aukcioną, 2018 m. liepos 3, 4, 5 d. prieš penktąjį aukcioną Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku į Ūkio skyriaus vyresnįjį specialistą Rimgaudą Butkevičių, 6 kab., Vytauto g. 24A, Klaipėda, tel. 8 611 32905, el. paštas rimgaudas.butkevicius@sodra.lt ir Informacinių sistemų skyriaus vedėją Arvydą Jurgelevičių, 123 kab. Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 46 312386, el. paštas arvydas.jurgelevicius@sodra.lt

Dalyvauti aukcione turi teisę dalyviai, registruodamiesi aukciono dalyviais ir gavę viešojo aukciono dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.15 val. iki 9.15 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. 

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi; tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Suskleisti
Aukcionai Marijampolėje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VIEŠO AUKCIONO SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 10 val. adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, salėje Nr. 322.

Turtą apžiūrėti galima per tris darbo dienas – 2018 m. liepos 18-20 dienomis. Informaciją apie parduodamą turtą teikia:

 

 1.  Sąrašo Eil. Nr. 1-30 ir Nr. 35-36 –  Informacinių sistemų skyriaus vedėja Vida Čėplienė, A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė 316 kab., tel. 8 610 44572, el. paštas Vida.Cepliene@sodra.lt .

 

2.  Sąrašo Eil. Nr. 31-34 – Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Ovidijus Kravčenka, Maironio g. 6, Vilkaviškis 110 kab., tel. 8 342 20945, el. paštas Ovidijus.Kravcenka@sodra.lt.

 

3. Sąrašo Eil. Nr. 37-82 – Klientų aptarnavimo skyriaus Šakių poskyrio vedėjas Darius Matusa, Kęstučio g. 2, Šakiai, kab. 104, tel. 8 612 56783, el. paštas Darius.Matusa@sodra.lt .

 

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9 val. iki 10 val. salėje Nr. 322 adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba įmonės vadovo ar notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Antrasis aukcionas (nepardavus turto) vyks tuo pačiu adresu 2018 m. rugpjūčio 13 d. 10 val. Trečiasis aukcionas (nepardavus turto) vyks 2018 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. Ketvirtasis aukcionas (nepardavus turto) vyks  2018 m. rugpjūčio 27 d. 10 val.

 

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma sumokant į aukciono rengėjo sąskaitą banke, nurodant mokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už aukcione nupirktą turtą“:

 

Rekvizitai:    Gavėjas – VSDFV Marijampolės skyrius, įmonės kodas 188677622;                   

                      Gavėjo bankas – AB DnB bankas, banko kodas 40100;

                      Sąskaitos Nr. – LT354010040800011326.

 

Teisė į nupirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą per 3 darbo dienas, adresu A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, 315 kab. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

 

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS >>

 

Suskleisti
Aukcionai Vilniuje

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną (toliau – aukcionas). Aukcionas vyks 2018 m. birželio 11 d. 10 val. adresu: Laisvės pr. 28, Vilnius, 9 kab. Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti čia.

Aukcione gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Aukciono dalyvio registracijos mokesčio dydžio nėra.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 0,29 EUR (dvidešimt devyni EUR ct.).

Minimalus automobilio kainos didinimo intervalas  - 50,00 EUR (penkiasdešimt EUR, 00 ct).

Minimalus automobilio priekabos kainos didinimo intervalas  - 10,00 EUR (dešimt EUR, 00 ct).

Parduodamą ilgalaikį materialųjį turtą, automobilį ir automobilio priekabą galima apžiūrėti 2018 m. birželio 5, 6 ir 7 dienomis nuo 9 iki 10 val. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus patalpose (Laisvės pr. 28, Vilnius, kabinetas Nr. 9).

Nepardavus turto pirmame aukcione, kiti aukcionai vyks tuo pačiu adresu: antrasis - 2018 m. birželio 13 d. 10 val., trečiasis - 2018 m. birželio 15 d. 10 val., ketvirtasis - 2018 m. birželio 19 d. 10 val. ir penktasis – 2018 m. birželio 21 d. 10 val.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT077044060001179395, esančią AB SEB banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Asmenys atsakingi už informacijos teikimą:

  • susijusią su ilgalaikiu turtu, automobiliu ir automobilio priekaba, Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Dainius Grigaitis, tel. (8 5) 210 81 16, mob. 8 626 56 513, el. p. dainius.grigaitis@sodra.lt;
  • susijusią su kompiuterine technika, Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė Ona Martinkėnienė, tel. (8 5) 210 83 84, el. p. ona.martinkėnienė@sodra.lt.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-06-21
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!