Aukcionai Šiauliuose


VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ŠIAULIŲ SKYRIAUS

 

SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skelbia 2005 m. gamybos automobilio „FORD Mondeo“, variklio darbinis tūris 1,8 l, kuro rūšis - benzinas, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo viešąjį aukcioną, Pradinė automobilio su kuro bake esančiu 11,43 l benzino pardavimo kaina - 1700 Eur.

Aukcionas vyks 2018 m. lapkričio 12 d. 1000 val. adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje, salėje I a. Parduodamą automobilį apžiūrėti galima aukščiau nurodytu adresu 2018 m. lapkričio 7-9 dienomis nuo 900 iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Gediminas Steponas, tel.: 8 698 56795.

Su parduodamo automobilio kaina galima susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje.

Neįvykus aukcionui arba nepardavus automobilio, antrasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. lapkričio 19 d. 1000 val. Su parduodamo automobilio kaina galima susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje.

Neįvykus antrajam aukcionui arba nepardavus automobilio, trečiasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. lapkričio 26 d. 1000 val. Su parduodamo automobilio kaina susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškyje.

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma AB SEB banke per 3 darbo dienas. Teisė į nusipirktą turtą įgyjama sumokėjus reikiamą sumą banke ir pateikus dokumentą, patvirtinantį mokėjimą, adresu Dariaus ir Girėno g. 32, Radviliškis, 108 kab. Rūtai Kablienei. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti
Aukcionai Kaune

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2018 m. spalio 25 d. 14.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab., viešajame prekių aukcione parduoda turtą - roletus.

Su aukcione parduodamo turto sąrašu ir pardavimo kainomis galima susipažinti interneto svetainėje www.sodra.lt, skyriuje ,,Aukcionai“. Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.

Parduodamo turto sąrašas.

Aukciono dalyviai registruojami 2018 m. spalio 25 d. nuo 13.30 val. adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 301 kab. Aukciono dalyviai su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei atstovaujamas juridinis asmuo -  ir įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį.

Neįvykus pirmajam aukcionui, tuo pačiu adresu antrasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. lapkričio 2 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. lapkričio 2 d. nuo 13.30 val.); neįvykus antrajam aukcionui, trečiasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. lapkričio 8 d. 14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. lapkričio 8 d. nuo 13.30 val.); neįvykus trečiajam aukcionui, ketvirtasis aukcionas bus rengiamas 2018 m. lapkričio 15 d.  14.00 val. (dalyvių registracija 2018 m. lapkričio 15 d.  nuo 13.30 val.). Šiuose aukcionuose parduodamo turto sąrašas ir pradinė pardavimo kaina bus skelbiama interneto svetainėje www.sodra.lt skyriuje ,,Aukcionai“.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, 2018 m. spalio 22, 23, 24 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. lapkričio 5, 6, 7 d. prieš trečiąjį aukcioną, 2018 m. lapkričio 12, 13, 14 d. prieš ketvirtąjį aukcioną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus darbo laiku. Kontaktinis asmuo – Ūkio skyriaus vedėjas Algis Paukštys, tel. 8-37 395244, el. p. algis.paukstys@sodra.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos.

Suskleisti
Aukcionai Klaipėdoje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

KLAIPĖDOS SKYRIAUS SKELBIMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) valdybos Klaipėdos skyrius skelbia turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną (toliau – aukcionas). Su išsamiu parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Turto sąrašas.

Aukcionas vyks 2018 m. spalio 22 d. 9.30 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 403 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje.

Antrasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas pirmajame aukcione, vyks 2018 m. lapkričio 5 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Trečiasis aukcionas, jei turtas nebus parduotas antrame aukcione, vyks 2018 m. lapkričio 19 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda, Kvietinių g. 9A, Gargždai 2018 m. spalio 17, 18, 19 d. prieš pirmąjį aukcioną, 2018 m. spalio 30, 31 d., lapkričio 2 d. prieš antrąjį aukcioną, 2018 m. lapkričio 14, 15, 16 d. prieš trečiąjį aukcioną Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus darbo laiku kreipiantis į Informacinių sistemų skyriaus vedėją Arvydą Jurgelevičių, 123 kab. Smiltelės g. 12A, Klaipėda, tel. 8 46 312386, el. paštas arvydas.jurgelevicius@sodra.lt.

Dalyvauti aukcione turi teisę dalyviai, registruodamiesi aukciono dalyviais ir gavę viešojo aukciono dalyvio bilietą. Asmenims, pageidaujantiems žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną, sąlygų nėra.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens/notaro patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vyks aukciono vykdymo dienomis nuo 8.15 val. iki 9.15 val. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 119 kab., Smiltelės g. 12A, Klaipėda.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito per tris darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos ir jį pasiima per tris darbo dienas nuo atsiskaitymo dienos.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. 

Informuojame, kad parduodamam turtui atitikties sertifikatai ir registravimas valstybės registruose neprivalomi; tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Suskleisti
Aukcionai Panevėžyje

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PANEVĖŽIO SKYRIAUS SKELBIMAS

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius skelbia 2004 m. gamybos automobilio „Chevrolet Tacuma“, variklio darbinis tūris 2 l, kuro rūšis-benzinas, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti pardavimo viešąjį aukcioną, Pradinė automobilio su kuro bake esančiu  8,48 l benzinu pardavimo kaina 845,51 Eur.

Aukcionas vyks 2018 m. spalio 22 d. 1000 val. adresu: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje, administracinio pastato vidiniame kieme esančiame garaže. Parduodamą automobilį  apžiūrėti galima aukščiau nurodytu adresu 2018 m. spalio 17, 18, 19 dienomis nuo 900 iki 1100 val. Informaciją teikia Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Ramūnas Kunčys, tel.: 8 6043 9223,  el.p. ramunas.kuncys@sodra.lt

Su parduodamo automobilio kaina susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje.

Neįvykus aukcionui arba nepardavus automobilio, antrasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. spalio 29 d. 1000 val. Su parduodamo automobilio kaina susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 16, Panevėžyje.

Neįvykus antram aukcionui arba nepardavus automobilio, trečiasis aukcionas tuo pačiu adresu vyks 2018 m. lapkričio  5 d. 1000 val. Su parduodamo automobilio kaina susipažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainėje www.sodra.lt, bei informaciniame stende Vasario 16-osios g. 16, Panevėžyje.

Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 930 iki 1000 val., aukščiau nurodytu adresu, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT484010041200032108 AB Luminor banke. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas atsiima per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-10-18
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!