Skelbimai užimti laisvas pareigas

Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigas paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 17 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/registro-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36856.html

Pareigybės aprašymas.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui teikiami iki 2018 m. rugsėjo 6 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 37) 39 52 58, el. p. jurate.kepezinskiene@sodra.lt.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Įmokų išieškojimo skyriaus  vyriausiojo specialisto A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbtas  2018 m. rugpjūčio 17 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/imoku-isieskojimo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36855.html

Pareigybės aprašymas.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui teikiami iki 2018 m. rugsėjo 6 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Įmokų išieškojimo skyriaus  vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 5) 252 5414, el. p. zita.naveckiene@sodra.lt

Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto (B lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigas paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 16 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/pensiju-skyriaus-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36844.html

Pareigybės aprašymas >>

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui teikiami iki 2018 m. rugsėjo 5 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 41) 38 34 92, el. p. personalas.siauliai@sodra.lt.

 


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Registro skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo, darbo vieta - Prienuose) pareigas paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 16 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/registro-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-prienuose-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36833.html

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui teikiami iki 2018 m. rugsėjo 5 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 315) 56 556, el. p. neringa.juneviciene@sodra.lt.

 


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos  skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, darbo vieta Utenoje) paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 10 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/klientu-aptarnavimo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-utenoje-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36795.html

Pareigybės aprašymas.

Asmenys, norintys dalyvauti konkursuose, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos  skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

 Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Klientų aptarnavimo skyriaus  vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 389) 62 297, el. p. rasa.pivoraite@sodra.lt.

 


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 3 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/klientu-aptarnavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36751.html

Pareigybės aprašymas.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Klientų aptarnavimo skyriaus  vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 5) 252 5414, el. p. zita.naveckiene@sodra.lt


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos  skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės  skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, darbo vieta Ukmergėje) paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 1 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/pasalpu-ir-nedarbingumo-kontroles-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-ukmergeje-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36733.html

Pareigybės aprašymas.

Asmenys, norintys dalyvauti konkursuose, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos  skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

 Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 389) 62 297, el. p. daiva.petroniene@sodra.lt.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Registro skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigas paskelbtas 2018 m. liepos 26 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/registro-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36702.html

Pareigybės aprašymas.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/.

Konkursas - pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 41) 38 34 92, el. p. personalas.siauliai@sodra.lt.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus Registro skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) (darbo vieta – Raseiniai) pareigas paskelbtas 2018 m. liepos 25 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/registro-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-raseiniai-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36667.html.

Pareigybės aprašymas

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/.

Konkursas – pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 449) 74 359 arba el. p. edvardas.dobrovolskis@sodra.lt.


Konkursas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus Registro skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) (darbo vieta – Tauragė) pareigas paskelbtas 2018 m. liepos 25 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje:

http://portalas.vtd.lt/lt/registro-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-darbo-vieta-taurage-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36655.html.

Pareigybės aprašymas

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą Valstybės tarnybos departamente.

Dokumentai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriui teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/.

Konkursas – pokalbis įstaigoje, per kurį patikrinamas pretendento tinkamumas eiti Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 449) 74 359 arba el. p. edvardas.dobrovolskis@sodra.lt.


 

Suskleisti
Skelbimai dėl pakaitinių darbuotojų atrankos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-08-17
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!